Privítanie parnej zubačky v Tisovci

Please try entering https://graph.facebook.com/659581530757024/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=200 into your URL bar and seeing if the page loads.

Súčasne bude verejnosti sprístupnené reinštalované múzeum ozubnicovej železnice, pochádzajúcej z roku 1896. Múzeum bude v čase od mája do októbra prístupné verejnosti každú sobotu. Poznamenávame, že v súčasnosti ide o jednu z dvoch jestvujúcich železníc normálneho rozchodu so zachovaným ozubnicovým zariadením sústavy Abt na európskom kontinente a jednou z troch takých železníc na celom svete. Železnica je od roku 2008 je chránenou kultúrnou pamiatkou.

2014_05_zubacka-tisovec

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

You may also like...