Vlak a Lidl + Vlak a Lidl Regio 17-19.11.2011

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika v.o.s. (LIDL) pripravila spoločnú ponuku VLAK A LIDL a VLAK A LIDL REGIO.

Po štyroch mesiacoch sa akcia na hromadné cestovanie naprieč Slovenskom opakuje. Podstatná zmena je v čase trvania akcie a segmentácia na lokálny a celosieťový.

 • Cestovný lístok VLAK A LIDL za cenu 6,99 € na neobmedzené cestovanie vo všetkých vlakoch osobnej dopravy na celom území Slovenskej republiky
 • Cestovný lístok VLAK A LIDL REGIO za cenu 1,99 € na neobmedzené cestovanie vo vlakoch kategórie osobný vlak (Os) na celom území Slovenskej republiky
 • Bude platiť  jeden z troch dni 17. , 18. a 19. novembra 2011 (podľa výberu zákazníka), ako sieťový cestovný lístok v rámci Slovenska vo vlakoch ZSSK
 • Cestovný lístok VLAK A LIDL a VLAK A LIDL REGIO je možné zakúpiť výhradne v predajniach LIDL na území Slovenskej republiky v termíne od 31. októbra 2011 do 14. novembra 2011*

* spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo predaj ukončiť, či zmeniť jeho podmienky

Podmienky ponuky:

 1. VLAK A LIDL a VLAK A LIDL REGIO je jednodňový neprenosný sieťový cestovný lístok pre jednu osobu platný v 2. vozňovej triede na neobmedzený počet ciest a prestupov pre všetky vekové kategórie cestujúcich na tratiach ŽSR, TEŽ, OŽ a TREŽ.
 2. Cestovný lístok VLAK A LIDL a VLAK A LIDL REGIO platí jeden deň z nasledujúcich dni 17.11.2011, 18.11.2011 alebo 19.11.2011 od 00.00 do 24.00 hodiny (podľa výberu zákazníka).
 3. Cestujúci je povinný na cestovnom lístku uviesť svoje meno, priezvisko a dátum nástupu cesty.
 4. Doplatok do 1. vozňovej triedy je možné si dokúpiť na konkrétny úsek cesty.
 5. Doplatok medzi VLAK A LIDL REGIO a VLAK A LIDL nie je možný.
 6. Miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatky na SC, EC a IC vlaky sa platia v plnej výške.
 7. Cestujúci nad 15 rokov sú povinní preukázať svoju totožnosť preukazom totožnosti, deti do 15 rokov akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom a priezviskom.
 8. Skracovať a inak znehodnocovať pokladničný doklad je zakázané.
 9. V prípade, že zo strany cestujúceho nebudú dodržané podmienky, cestovný lístok sa neuzná a cestujúci zaplatí cestovné v zmysle Prepravného poriadku ZSSK.
 10. Nepoužité cestovné lístky VLAK A LIDL a VLAK A LIDL REGIO nie je možné vrátiť.

You may also like...