ZSSK – Mesiac úcty k starším s ponukou SENIOR SOBOTA

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) ponúka počas celého mesiaca október mimoriadnu zľavu pre cestujúceho, ktorý sa v ktorúkoľvek sobotu v tomto mesiaci (5.,12.,19.,26.) rozhodne cestovať vlakmi kategórie IC a ako spoločníka na cestu si so sebou zoberie spolucestujúceho – držiteľa preukazu SENIOR RAILPLUS.

Nezáleží na tom, ktorý IC vlak si na cestu vyberie. Cestovné bude rovnaké, ako cestovné spolucestujúceho SENIORA. Cena bude stanovená podľa III. cenovej kategórie Cenníka cestovného na IC a komerčné vlaky. Cestujúci tak môže ušetriť až 10 EUR. Ponuka je platná v 1. aj v 2. vozňovej triede. Cestovné lístky sú k dispozícii vo všetkých pokladniciach ZSSK s iKVC. Ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa PP ZSSK IC.

Senior RailPlus
Seniori, s nami najlacnejšie

Vek 60 rokov nemusí byť pre vás prekážkou pri cestovaní. Práve naopak. Pri ceste vlakom na Slovensku môžete ušetriť až 40 %. Ak si zakúpite zákaznícku ponuku SENIOR RAILPLUS za 9,90 EUR s platnosťou na 1 rok, čakajú vás nasledovné výhody:

– zľava 40 % z obyčajného cestovného na všetky vlaky osobnej dopravy
– polovičné jednorazové a časové cestovné na Tatranských elektrických železniciach a Ozubnicovej železnici
– zľava 40 % sa uznáva aj vo vlakoch EuroCity (EC), potrebné je dokúpenie príplatku za zvýhodnenú cenu 1 EUR
– mimoriadne výhodné zľavnené cestovné  do Českej republiky
– zľava na iné dohodnuté produkty v medzinárodnej preprave
– špeciálne akciové  ponuky vyhlásené dopravcom počas roka
– ďalšie výhodné ponuky zmluvných partnerov

You may also like...