Výluka na trati Prešov – Bardejov

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že od pondelka 11. júna do piatka 6. júla 2012 bude nepretržitá výluka staničných koľají v železničnej stanici Raslavice.

Osobné vlaky budú nahradené autobusovou dopravou. Autobusy budú v žst. Raslavice a na zastávke Vaniškovce pristavené v blízkosti výpravnej budovy. Predpokladané meškanie vlakov, ktoré nahradí autobusová doprava, bude do 10 minút.

Zmeny v osobnej železničnej doprave

Prvý deň nepretržitej výluky dňa 11. júna 2012 (pondelok) budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a späť nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:

 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)
 • Os 9210 (Bardejov odch. 14:25)
 • Os 9209 (Kapušany pri Prešove odch. 15:25)
 • Os 9212 (Bardejov odch. 16:42)
 • Os 9211 (Kapušany pri Prešove odch. 16:52)
 • Os 9214 (Bardejov odch. 18:17)
 • Os 9213 (Kapušany pri Prešove odch. 19:17)
 • Os 9216 (Bardejov odch. 20:22)
 • Os 9215 (Kapušany pri Prešove odch. 20:29)

Druhý až predposledný deň nepretržitej výluky v dňoch 12. júna – 5. júla 2012 budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a späť nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:

 • Os 9200 (Bardejov odch. 3:55) – vlak nejde v nedeľu
 • Os 9201 (Kapušany pri Prešove odch. 4:04) – okrem nedele
 • Os 9204 (Bardejov odch. 5:58) – vlak ide v pracovné dni
 • Os 9203 (Prešov odch. 5:39) – okrem soboty a nedele
 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)
 • Os 9210 (Bardejov odch. 14:25) – vlak nejde v nedeľu
 • Os 9220 (Bardejov odch. 13:56) – vlak ide v nedeľu
 • Os 9221 (Prešov odch. 14:44) – vlak ide v nedeľu
 • Os 9209 (Kapušany pri Prešove odch. 15:25) – vlak nejde v nedeľu
 • Os 9222 (Bardejov odch. 15:51) – vlak ide v nedeľu
 • Os 9212 (Bardejov odch. 16:42) – vlak nejde v nedeľu
 • Os 9211 (Kapušany pri Prešove odch. 16:52) – okrem nedele
 • Os 9214 (Bardejov odch. 18:17)
 • Os 9213 (Kapušany pri Prešove odch. 19:17)
 • Os 9216 (Bardejov odch. 20:22) – vlak nejde v sobotu
 • Os 9215 (Kapušany pri Prešove odch. 20:29) – vlak nejde v piatok
 • Os 9223 (Prešov odch. 20:19) – vlak ide v piatok

Posledný deň nepretržitej výluky 6. júla 2012 (piatok) budú v úseku Vaniškovce zast. – Raslavice a späť nasledovné vlaky nahradené autobusovou dopravou:

 • Os 9200 (Bardejov odch. 3:55)
 • Os 9201 (Kapušany pri Prešove odch. 4:04)
 • Os 9202 (Bardejov odch. 5:06)
 • Os 9204 (Bardejov odch. 5:58)
 • Os 9203 (Prešov odch. 5:39)
 • Os 9206 (Bardejov odch. 7:51)
 • Os 9205 (Prešov odch. 7:48)
 • Os 9208 (Bardejov odch. 11:46)
 • Os 9207 (Kapušany pri Prešove odch. 11:55)

Dôvodom  výluky je rekonštrukcia nástupíšť v železničnej stanici Raslavice, ktorú realizuje správca dopravnej infraštruktúry Železnice SR.

You may also like...