Brusel nám schválil a preplatí železničný projekt za 230 miliónov eur

Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na modernizáciu železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v celkovej hodnote takmer 230 miliónov eur. Po takmer dvoch rokoch ide o prvý veľký projekt v hodnote nad 50 miliónov eur, ktorý nám Európska komisia (EK) schválila.

Súhlasné stanovisko znamená, že Európska únia Slovensku refunduje 195 154 622  miliónov eur z celkových nákladov projektu, zvyšok je hradený zo štátneho rozpočtu. Projekt bude stavebne ukončený v máji tohto roku.

Som veľmi rád, že Európska komisia schválila našu žiadosť o finančný príspevok na modernizáciu železničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. A zdôraznil, že rozhodnutie Komisie je výsledkom tvrdej práce a enormného úsilia Riadiaceho orgánu  OPD počas náročných vyjednávaní s EK. „Som presvedčený o tom, že schválený železničný projekt je len prvou lastovičkou, po ktorej získame pre Slovensko ďalšie reálne peniaze z eurofondov,“ dodal J. Počiatek. V súčasnosti je totiž v Bruseli vo fáze schvaľovania šiestich veľkých projektov – dva železničné a štyri cestné. Schválenie niekoľkých z nich možno očakávať už v priebehu prvého polroka.

Turecky_vrch3

Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod je  súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a nadväzuje na predchádzajúce zmodernizované úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom. V rámci úseku v dĺžke 17,5 kilometrov sa modernizuje technická infraštruktúra, vrátane zastávok a železničných staníc. Súčasťou projektu je aj výstavba nového železničného tunelu cez Turecký vrch s dĺžkou 1775 metrov, ktorý bol uvedený do predčasného užívania v júli 2012. Železničný tunel cez Turecký vrch je prvý na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný podľa technických špecifikácií pre interoperabilitu (TSI) pre konvenčné trate.

You may also like...