Najmodernejšia zriaďovacia stanica Žilina-Teplička

Dňa 4. marca 2012 o 00:00 hod SEČ začala prevádzka v novej zriaďovacej stanici Žilina-Teplička. Ide o zásadný počin v oblasti investícii do železničnej infraštruktúry, zmeny vlakotvorby, organizácie práce a nasadzovania najmodernejších technológií v zriaďovacích staniciach Železníc Slovenskej republiky na Slovensku.

Zriaďovacia stanica Žilina-Teplička je vybudovaná na ploche ohraničenej železničnými stanicami Žilina a Varín, traťovými koľajami spájajúcimi tieto dve stanice a Vodným dielom Žilina. Názov získala podľa názvu neďalekej obce Teplička nad Váhom.
zriadovacia stanica zilina teplickaKoľajisko stanice je tvorené 6 koľajami vchodovej skupiny pre končiace vlaky, 5 koľajami odchodovej skupiny pre východiskové vlaky, zvážnym pahorkom s 18 smerovými koľajami, určenými na samotné triedenie vozňov a Odbočkou Váh, cez ktorú je pripojená vlečka do firmy KIA MOTORS.

V zriaďovacej stanici Žilina-Teplička dokážu denne spracovať takmer 650 vozňov, vybaviť 21 končiacich a 21 východiskových nákladných vlakov. Do novej stanice sa presunuli všetky výkony z existujúcich vlakotvorných staníc vo Vrútkach, Žiliny a Žiliny zriaďovacej stanice. Prevádzku stanice v dennej zmene zabezpečuje 27 turnusových a 8 neturnusových zamestnancov ŽSR.
zriadovacia stanica zilina teplickaDoprava v celom železničnom uzle je zabezpečená staničným zabezpečovacím zariadením – elektronickým stavadlom ESA 11. Technologické počítače ovládajú 117 návestidiel, 98 elektromotorických prestavníkov výhybiek, 39 koľajových obvodov, 111 počítačov náprav, 3 priecestné zabezpečovacie zariadenia, 4 pomocné stavadlá, 5 vykoľajok a jeden elektromagnetický zámok.

Stanica je riadená z dispečerského pracoviska, na ktorom je umiestená veľkoplošná zobrazovacia jednotka s vyobrazením reliéfu koľajiska so spätnou projekciou. Ide o prvé takéto zariadenie na sieti ŽSR.
zriadovacia stanica zilina teplickaDôležitou časťou stanice je zvážny pahorok s 18 smerovými koľajami, tzv. spádovisko. Riadené je elektronickým spádoviskovým zariadením, ktoré ovláda výhybky a 126 koľajových bŕzd. Rozraďovanie súprav nákladných vlakov na zvážnom pahorku je plne automatické.

V obvode stanice je tiež inštalovaných 256 kamier, z ktorých výstupy sa zobrazujú v centrálnej prevádzkovej budove stanice, u dozorcu spádoviska, ako aj na železničnej polícii v Žiline z dôvodu ochrany majetku ŽSR.
zriadovacia stanica zilina teplicka

You may also like...