Cestujte bezplatne z Profesia days 2014

Železničná spoločnosť Slovensko ponúka pre účastníkov veľtrhu práce Profesia days 2014 možnosť cestovať vlakom z veľtrhu práce bezplatne. Veľtrh práce sa uskutoční  5. a  6. marca 2014  v Bratislave.

Kto si zakúpi cestovný lístok „Vlakom na Profesia days“  z ktorejkoľvek železničnej stanice na Slovensku do Bratislavy, môže na tento lístok cestovať späť bezplatne.  Podmienkou je  označenie lístka pečiatkou organizátora potvrdzujúcou účasť na veľtrhu práce.

logo_profesiadays

  • Cestovné lístky s ponukou Vlakom na Profesia Days je možné si zakúpiť v pokladniciach ZSSK v predpredaji od 25. februára 2014.
  • Cestu do Bratislavy (TAM) je možné nastúpiť 4. – 6. marca 2014 a cestu z Bratislavy (SPÄŤ) je potrebné ukončiť najneskôr 7. marca 2014 do 24. hodiny.
  • Zľava platí v rámci vnútroštátnej prepravy v 2. vozňovej triede vlakov všetkých kategórií, okrem vlakov kategórie IC a súkromného dopravcu na trati Komárno – Dunajská Streda – Bratislava–Nové Mesto.
  • Miestenky, lôžkové a ležadlové lístky si platia účastníci podujatia v plnej výške.
  • K ponuke Vlakom na Profesia Days  si môžete v pokladniciach iKVC zakúpiť aj ponuku ZSSK  Vlakom ďalej… Bratislava celý deň s doplatkom 1,70 € (platí na neobmedzený počet ciest v bratislavskej mestskej hromadnej doprave do 24-tej hodiny toho dňa, odkedy bol lístok označený) alebo Vlakom ďalej… Bratislava 2×60 minút s doplatkom 1,20 €/ polovičný 0,60 € (pre študentov).

You may also like...