DPMK upozorňuje na nadmerný hluk

Dopravný podnik sa ospravedlňuje Košičanom za nadmerný hluk od polnoci 19. októbra v úsekoch električkovej trate zo Staničného námestia, cez Štúrovu a Kuzmányho ulicu po námestie Maratónu mieru. V uvedených úsekoch bude prebiehať realizácia technických prác geologického prieskumu do 22. októbra. 

V súvislosti s pripravovanou modernizáciou električkovej trate pre potreby integrovaného dopravného systému (IDS), budú realizované prieskumné práce. “Košičanom sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti. Dopravné obmedzenie bude realizované v nočných hodinách v čase mimo prevádzky električkovej koľajovej dopravy, aby sme nekomplikovali dennú dopravu,” vysvetlil príčinu prípadného hluku v nočných hodinách generálny riaditeľ Zdeněk Schraml.  O časovom harmonograme, charaktere priebehu prác i dopravnom obmedzení rozhodli po vzájomnom rokovaní zástupcovia DPMK, splnomocnenec pre IDS a GEO Slovakia, s.r.o.

You may also like...