eMIL – nákup cestovných listkov cez mobil

Cestovný lístok na vlak sa dá od dnešného dňa kúpiť aj cez mobilný telefón s internetovým pripojením. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. prichádza s novým produktom nazvaným  eMIL (elektronický mobilný internetový lístok).

Je určený pre používateľov mobilných telefónov s internetom, ktorí sú tiež držiteľmi platobných kariet umožňujúcich elektronické operácie. ZSSK sa touto službou pripája ako prvý štátny dopravca zo stredoeurópskych krajín k vyspelým železničným spoločnostiam.

elektronický mobilný internetový lístok

eMIL za pár minút pohodlne zaobstará cestovný doklad, bez nutnosti jeho vytlačenia na všetky vlaky vo vnútroštátnej preprave. Jeho zavedením zároveň končí povinnosť vytlačiť si pri akomkoľvek nákupe cez internet cestovný doklad,  ako tomu bolo doposiaľ.

eMIL-om kúpené jednorazové cestovné doklady sú tiež o päť percent lacnejšie (s výnimkou IC vlakov) a zaistiť si ich možno najskôr 60 dní a najneskôr 3 hodiny pred odchodom vlaku z jeho východzej stanice, pri IC vlakoch najneskôr 15 minút pred odchodom. Kontrola cestujúceho využívajúceho eMIL-a sa uskutoční vo vlaku verifikáciou transakčného čísla z SMS, ktorú dostane po úhrade cestovného na mobil. Alebo naskenovaním 2D kódu z elektronického dokladu, ktorý dostane do e-mailovej pošty. Pre zjednodušenie a urýchlenie nákupu lístkov eMIL-om pripravuje ZSSK možnosť dobrovoľnej registrácie cestujúcich.

You may also like...