Jeden lístok na vlaky i autobusy dnes dostal definitívne zelenú

Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky spolu so Slovak Lines a Dopravným podnikom Bratislava dnes zmluvne spečatili spoluprácu na Integrovanom dopravnom systéme. Od piatka tak môžete v Bratislave aj na  Záhorí cestovať  vo vlakoch aj autobusoch na jeden predplatný lístok.

„Dnes sa podarilo urobiť posledný krok nevyhnutný k spusteniu tohto na Slovensku jedinečného projektu, ktorý sa postupne rozšíri na celý Bratislavský samosprávny kraj,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák. Ministerstvo dopravy sa do tohto systému zapája nielen ako objednávateľ výkonov v železničnej doprave, ale zúčastňovalo sa aj procesu tvorby strategických dokumentov nevyhnutných pre spustenie integrovaného systému.

„Jeden predplatný lístok na vlaky i autobusy na Záhorí, ktorý sa stane už o pár dní realitou, je len začiatok. Do systému budú postupne zavedené prvky ako maximálny prípustný interval medzi spojmi, minimálny počet spojov za deň či maximálna vzdialenosť zastávky od obývanej oblasti,“ zdôraznil A. Holák. A dodal, že desaťtisíce cestujúcich budú mať vďaka projektu jednoduchšie cestovanie a verejná doprava tak bude lepšie odrážať ich potreby.

Pilotný projekt integrovanej dopravy odštartuje 1. marca v okrese Malacky, pričom budú môcť cestujúci na základe novozakúpeného predplatného lístka (takzvanej „električenky“ či „mesačníka“) použiť pri svojich cestách do Bratislavy a v rámci nej  spoje troch najväčších dopravcov v regióne. Jeden predplatný lístok tak bude stačiť na vlaky, prímestské autobusy i bratislavskú mestskú hromadnú dopravu. Cestujúci si bude môcť vybrať akýkoľvek vlakový spoj v kategórii Os a REX Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a autobusový spoj Slovak Lines i Dopravného podniku Bratislava. Podmienkou je zakúpenie predplatného cestovného lístka od 1.3.2013. Po tom ako spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava obstará potrebné označovače lístkov, budú môcť cestujúci na všetkých spojoch využívať aj jednorazové lístky.

bratislavska integrovana doprava -logo

ZSSK bude mať po spustení projektu takzvanú duálnu tarifu. To pre cestujúcich znamená, že vo vlakových spojoch zaradených do projektu môžu cestovať na predplatné lístky podľa cenníku IDS alebo podľa platných cenníkov ZSSK za nezmenených podmienok v zmysle Prepravného poriadku. Cestujúci si tak budú môcť vybrať, ktorý tarifný systém je pre nich najvýhodnejší.

Do projektu sa bude postupne zapájať aj zvyšok bratislavského kraja, rovnako ako spoločnosť RegioJet. Integrácia dopravy sa nezastaví na hraniciach kraja či štátu, mali by sa do nej zapojiť aj prihraničné linky. Tie jazdia napríklad do maďarskej Rajky, rakúskych i českých obcí.

Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že vytvorenie integrovaného dopravného systému prispelo k výraznému nárastu počtu prepravených cestujúcich. To sa odrazilo aj na zvýšení tržieb, ktoré mohli následne smerovať do rozvoja služieb a skvalitnenia ponuky.

You may also like...