Kniha o Košicko-bohumínskej železnici

V rokoch 2020 – 2022 si postupne pripomíname 150. výročie sprevádzkovania jednotlivých úsekov Košicko-bohumínskej železnice.

Po trištvrte roku intenzívnej práce kolektívu autorov pod vedením historika dopravy Petra Šimka sa podarilo pripraviť knihu Košicko-bohumínska železnica.

Okrem výstavy a podujatí sa kolktív autorov rozhodol vydať knihu, ktorá bude výnimočná:

  • novými poznatkami z jej histórie,
  • novými témami ako dosah Košicko-bohumínskej železnice na rozvoj jednotlivých miest a regiónov, vývoj jednotlivých železničných staníc, architektúry, personálu,
  • novými, zatiaľ nezverejnenými historickými zábermi.

Na príprave publikácie pracovali niekoľko rokov. Zbierali staré fotografie, rôzne písomnosti, uskutočnili výskum v archívoch a múzeách nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Rakúsku a Česku.

Autor - Peter Šimko s prvým výtlačkom
Autor – Peter Šimko s prvým výtlačkom

Kniha sa skladá z troch častí:

  • Prvá dokumentuje vývoj od výstavby železnice po vznik Československej republiky,
  • druhá je historickou prechádzkou po trati od Čadce po Košice,
  • posledná predstavuje súčasné zábery dôležitých miest niekdajšej železnice. 

Hoci pôjde o odbornú publikáciu, ktorú spracovalo 8 autorov, ich cieľom je, aby poznatky a historické fotografie v publikácii zaujali nielen komunitu nadšencov dopravy a histórie, ale i širokú verejnosť.

You may also like...