Tagged: kniha

kniha

Kniha o Košicko-bohumínskej železnici

V rokoch 2020 – 2022 si postupne pripomíname 150. výročie sprevádzkovania jednotlivých úsekov Košicko-bohumínskej železnice.