Kontrolný deň na rekonštruovanej železničnej trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda + Video

Železnice Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na kontrolný deň na rekonštruovanej železničnej trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, ktorý sa uskutoční  21. októbra 2011 o 9.00 hod na železničnej stanici v Kvetoslavove.

REKONŠTRUKCIA TRATE PODUNAJSKE BISKUPICE – DUNAJSKÁ STREDA

Základné informácie:

Podstata rekonštrukcie:
ŽSR sa rozhodli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii z dôvodu, že význam tejto trate v posledných rokoch značne rastie – tak v osobnej, ako aj v nákladnej železničnej doprave. Uvedený úsek sa stal jedným z najfrekventovanejších a najvyťaženejších v rámci celého Slovenska. Je to spôsobené zvýšeným záujmom o každodenné cestovanie z okolitých oblastí do Bratislavy a späť, keďže sa tu v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov.

Zároveň sa na tejto trati realizuje intenzívna nákladná doprava do kontajnerového prekladiska v Dunajskej Strede a je tu predpoklad ešte väčšieho využitia pre nákladnú dopravu. Uvedená trať sa tak stáva pre celý región strategickou spojnicou a má ambíciu byť alternatívou k v posledných rokoch problematickej cestnej doprave v danom úseku.

Od budúceho roku by navyše v zmysle platnej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mal začať v úseku Bratislava – Dunajská Streda poskytovať svoje služby nový osobný prepravca – spoločnosť RegioJet.

Modernizácia sa však určte nerealizuje len preto, aby RegioJet mohol prevádzkovať svoje vlaky. Aj keby sa výluka nerealizovala, podľa vyjadrenia zástupcov RegioJet, by ich spoločnosť bola schopná prevádzkovať svoje vlaky podľa uzatvorenej zmluvy.

Cieľom ŽSR je rovnako v najbližších rokoch modernizovať a rekonštruovať aj ďalšie regionálne trate, ktorých význam sa mení a zásadným spôsobom sa na nich zvyšuje objem prepravovaného tovaru a osôb.

,,Môžem vyjadriť radosť nad tým, že v prípade tohto spojenia, aj vďaka už mimoriadne frekventovanej nákladnej doprave na uvedenej trase, máme nový problém. A to, ako zabezpečiť, aby sa všetky vlaky na danú trasu zmestili, aby plne vyhovovali všetkých technické parametre. Prial by som si, aby sme aj na ďalších našich tratiach riešili v budúcnosti podobné, v úvodzovkách problémy“, uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, Ing. Vladimír Ľupták.

NÁKLADY  A  DODÁVATELIA

Komplexnú rekonštrukciu traťového úseku realizujú ŽSR z vlastných zdrojov, celkové náklady sú vo výške 10 850 023,04 EUR bez DPH. Pracuje sa nepretržite, aj počas sobôt a nedieľ.

Rekonštrukcia sa zameriava na tri oblasti,  ktoré vykonávajú na základe výberového konania vybrané firmy:

Železničné stavebníctvo, a. s., Bratislava
TSS Grade, a. s., Trnava
BETAMONT, s. r. o., Zvolen

A/ Zhotoviteľ:  Železničné stavebníctvo, a. s., Bratislava
Finančné náklady:  4 443 699,82 EUR bez DPH
Rozsah a druh prác: Rekonštrukcia nástupíšť, rekonštrukcia osvetlenia a úpravy rozvodov nízkeho napätia, úprava spevnených plôch, prístrešky pre cestujúcu verejnosť, parkovacie plochy

Práce sa realizujú v týchto železničných staniciach a zastávkach:
ŽST  KVETOSLAVOV,
ŽST  NOVÉ KOŠARISKÁ
ŽST  LEHNICE
ZAST  MILOSLAVOV
ZAST  MALÁ PAKA
ŽST  DUNAJSKÁ STREDA
ZAST  MICHAL NA OSTROVE
ŽST ORECHOVÁ POTôŇ
ZAST  VEĽKÉ BLAHOVO
ZAST  VEĽKÁ PAKA

B/ Zhotoviteľ:  TSS GRADE, a. s.
Finančné náklady: 3 521 623,22 EUR bez DPH
Rozsah prác: Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v železničných staniciach, zastávkach a v medzistaničných úsekoch

C/ Zhotoviteľ:  BETAMONT, s. r. o.
Finančné náklady: 2 884 700,00 EUR bez DPH
Rozsah prác: V jednotlivých železničných staniciach sa vykonávajú úpravy staničného zabezpečovacieho zariadenia, v žst. Kvetoslavov aj stavebné úpravy výpravnej budovy a elektroinštalácie. V jednotlivých železničných zastávkach sa realizujú úpravy informačných zariadení. V medzistaničných úsekoch dochádza k výmene priecestného zabezpečovacie zariadenia a úprave informačných zariadení.

Železničné priecestia:
Rekonštrukcia trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda si vyžiadala aj dočasné zmeny ohľadne prechádzania cez železničné priecestia.

Železničné priecestia na trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, ktoré sú vybavené svetelnou signalizáciou, alebo svetelnou signalizáciou a závorami sú počas výluky úplne vypnuté z činnosti. Tam, kde sa nachádzajú závory, tieto sú vyviazané do polohy zvislo. Keďže na trati je úplne zastavená osobná aj nákladná doprava, prejazd cez železničné priecestia je pre účastníkov cestnej premávky bezpečný. V prípade, že cez zmienené železničné priecestie  prechádzajú akékoľvek mechanizmy, tieto dodržiavajú osobitný režim – 10 km rýchlosť, používajú výstražnú zvukovú signalizáciu (trúbia) a v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede sú tieto priecestia strážené zo strany dodávateľov, ktorí rekonštrukcie realizujú.

Tri železničné priecestia sa počas výluky rekonštruujú – na železničnom priecestí v km 37,501 v železničnej stanici Orechová Potôň dôjde k výmene zabezpečovacieho zariadenia.  Na železničnom priecestí v km 41,106 v úseku Orechová Potôň – Dunajská Streda a v km 26,490 v úseku Kvetoslavov – Lehnice ŽSR zvýšia stupeň zabezpečenia z nezabezpečeného priecestia, označeného len výstražným krížom na priecestie zabezpečené svetelnou signalizáciou typu AŽD RE – PZZ 3Z. Nedôjde však k uzávierke uvedených priecestí.

OBMEDZENIA pre cestnú dopravu:
Uzavretie priecestí počas rekonštrukcie je vykované na základe súhlasu Dopravného inšpektorátu Polície SR a orgánov miestnej správy. Zneprístupnenie priecestí a obchádzkové trasy sú vyznačené dopravnými značkami.

Opatrenia v železničnej osobnej doprave:
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nahradila počas trvania výluky osobnú železničnú dopravu autobusovou.

Autobusy jazdia podľa osobitného cestovného poriadku a oproti vlakom sa ich dotýkajú určité obmedzenia.

Informácie o detailoch zmien, osobitný cestovný poriadok, zastávky NAD zistíte na stránke www.slovakrail.sk alebo telefónnom čísle kontaktného centra ZSSK 18 188.

You may also like...