KSK podporil rekonštrukciu historického vozňa

Pol milióna eur z výzvy na rozvoj drobnej infraštruktúry v programe Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná je rozdelených. Z ojedinelého dotačného programu z verejných prostriedkov bude podporených 39 projektov, ktoré sa budú realizovať v mestách a obciach Abova (13 projektov), Gemera (11 projektov), Zemplína (11 projektov) a Spiša (4 projekty).

Cieľom výzvy v programe Terra Incognita bolo zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na území Košického kraja vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na troch tematických cestách – Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. Oprávnenými žiadateľmi boli právnické alebo fyzické osoby so sídlom alebo trvalým pobytom na území Košického kraja, ktoré chceli realizovať projekty na území KSK. Minimálna výška finančnej podpory bola stanovená na dvetisíc eur a maximálna na 15 tisíc eur. Do termínu uzávierky bolo doručených 151 projektov, do formálnej kontroly bolo zaradených 137 žiadostí o dotáciu s požadovanou sumou takmer 1,7 milióna eur.

Medzi úspešnými projektmi je napríklad náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej, tradičná drevorezbárska dielňa v Krásnohorskej Dlhej Lúke, sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach vo Veľkej Tŕni, živá panoráma s webkamerami v Zádielskej tiesňave, revitalizácia hradného kopca v Gelnici, projekt splavovania riek v kraji, mobilná informačná kancelária rozprávkového kráľovstva GROŠ, tanečné humno vo Veľkých Trakanoch, úprava vstupného areálu tunela pod Homôlkou, obnova interiéru Gitarového múzea v Sobranciach, medený hámor v Štítniku, rekonštrukcia historického vozňa – dotácia v hodnote 15 000 € ( Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska, Košice ), obnova kostola vo Svinici a iné.

You may also like...