MDC sa zmenilo na Železničné múzeum Slovenskej republiky

Od 1. januára 2018 sa na základe nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR mení organizačné začlenenie pôvodného Múzejno-dokumentačného centra
v organizačnej štruktúre ŽSR a samotné MDC sa mení na Železničné múzeum Slovenskej republiky.

Záujemcovia o železničnú históriu si budú môcť zmeny všimnúť už tento rok, ktorý by sa mal niesť v duchu viacerých významných výročí, napríklad 170 rokov železníc na Slovensku alebo 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Pri tejto príležitosti plánujeme Železničné múzeum pripraviť viacero zaujímavých jázd a podujatí.

You may also like...