Železničné telekomunikácie spustili bezplatnú WiFi zónu v železničných staniciach v Bratislave a Košiciach

ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava pripravili novú službu, ktorou je spustenie bezdrôtového prístupu do internetu prostredníctvom WiFi pripojenia v lokalitách Bratislava – Hlavná stanica a železničná stanica Košice od 26. apríla 2011.

Táto služba je poskytovaná bezplatne a prioritne je zameraná pre cestujúcu verejnosť. Wifi signál pokrýva celý staničný priestor (vnútorné priestory) a predstaničný priestor do vzdialenosti cca 50 m od budovy stanice.

Princíp pripojenia zákazníka je nasledovný:

  1. Po zapnutí notebooku alebo mobilného telefónu dáme vyhľadať wifi siete.
  2. Zobrazia sa nám dostupné wifi siete. Názov wifi ŽSR = „ZSR-HOTSPOT“.
  3. Aktivujeme si sieť „ZSR-HOTSPOT“.
  4. Zobrazí sa nám úvodná stránka.
  5. Potvrdíme vstup/enter.
  6. V internetovom prehliadači sa zobrazí stránka www.zt.sk a môžeme „surfovať“.

Užívateľ má bezplatný prístup, avšak pripojenie je časovo obmedzené na 30 minútový limit, po prekročení limitu je automaticky odhlásený. Pre znovupripojenie do internetu je potrebné opätovne aktivovať sieť „ZSR-HOTSPOT“.

 

 

You may also like...