Výluky na Bratislavskej hlavnej stanici budú aj v marci

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že výluky na bratislavskej hlavnej stanici budú pokračovať aj v marci. Dôvodom je rekonštrukcia trolejového vedenia, ktorú realizuje správca dopravnej infraštruktúry Železnice SR.

Aktuálne od 1. marca  2013 začínajú ďalšie etapy rekonštrukcie a budú pokračovať v priebehu celého mesiaca marec nasledovne:
Etapa E: 01.03. a 05.03.– pri vlakoch Os 3023, R 605, Os 3025, R 723, Os 3027, R 607, Os 3029, Os 3031, REX 731, R 609, Os 3033, REX 733, R 1505, R 725, Os 3035, REX 735, R 611, Os 2057, Os 3051, REX 737, R 701, Os 3039 a REX 739 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.
Etapa F + F1: 02., 03. a 04.03.
vlaky REX 860 na trati Bratislava hl.st.– Bratislava-Nové Mesto bude odrieknutý,
– v pracovných dňoch  vlak REX 738 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st.  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3022 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3024 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3026 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3028 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3030 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3032 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3034 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3036 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3023 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 9.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3025 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 10.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3027 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 11.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3029 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 12.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3033 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 14.01 h,
– vlak Os 3035 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 15.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak REX 737 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.38 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3039 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 17.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 2057 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 4610, na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 4619 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.07 h,
Bratislava HLrekonstrukcia 

V železničnej stanici Bratislava-Rača je možný prestup cestujúcich: 

= v smere Bratislava hl.st. :
od vlaku Os 3022 v pracovných dňoch  na vlak R 700, od vlaku Os 3024 na vlak R 600, od vlaku Os 3026 v pracovných dňoch  na vlak R 722 v pracovných dňoch , od vlaku Os 3028 na vlak R 602, od vlaku Os 3032 na vlak R 604, od vlaku Os 3034 v f a pracovných dňoch  na vlak R 724, od vlaku Os 3036 na vlak R 606.

= v smere Trnava :
od vlaku R 605 v pracovných dňoch  na vlak Os 3025, od vlaku R 607 v pracovných dňoch  na vlak Os 3029, od vlaku R 609 v pracovných dňoch  na vlak Os 3033, od vlaku R 611 v pracovných dňoch  na vlak Os 2057, od vlaku R 701 na vlak Os 3039, od vlaku R 723 na vlak Os 3027, od vlaku R 725 na vlak Os 3035.


Na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka v čase 8.00 h – 18.00 h sa nastupuje a vystupuje do / z vlakov osobnej dopravy smeru Bratislava – Kúty na opačnej strane.

Etapa G + G1: od 23:20 hod dňa  10.03 –  do 04.45 hod dňa 18.03.
– vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom  na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.22 h,
– vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.21 h

Etapa H + H1 + H2 + H3: 22.03. až 28.03.
– vlak REX 860, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Nové Mesto bude odrieknutý,
– v pracovných dňoch  vlak REX 738 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý  a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3022 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3024 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st.  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3026 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3028 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3030 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3032 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3034 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3036 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 3023 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 9.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3025 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 10.01 h,
– vlak Os 3027 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 11.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3029 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 12.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3033 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  zo ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 14.01 h,
– vlak Os 3035 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 15.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak REX 737 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.38 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3039 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 17.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 2057 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 3031 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 14.01 h,
– v pracovných dňoch  vlak REX 731 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 13.38 h,
– v pracovných dňoch  vlak Os 4610, na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st.  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava-Nové Mesto,
– v pracovných dňoch  vlak Os 4619 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory  bude odrieknutý a vedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z  ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.07 h.
V  železničnej stanici Bratislava- Rača je možný prestup cestujúcich:

= v smere Bratislava hl.st. :
od vlaku Os 3022 v pracovných dňoch  na vlak R 700, od vlaku Os 3024 na vlak R 600, od vlaku Os 3026 na vlak R 722, od vlaku Os 3028 na vlak R 602, od vlaku Os 3032 na vlak R 604, od vlaku Os 3034 v f a pracovných dňoch  na vlak R 724, od vlaku Os 3036 na vlak R 606.


= v smere Trnava :
od vlaku R 605 v pracovných dňoch  na vlak Os 3025, od vlaku R 607 v pracovných dňoch  na vlak Os 3029, od vlaku R 609 v pracovných dňoch  na vlak Os 3033, od vlaku R 611 v pracovných dňoch  na vlak Os 2057, od vlaku R 701 na vlak Os 3039, od vlaku R 723 na vlak Os 3027, od vlaku R 725 na vlak Os 3035.
Etapa I+ I1 + I2 + I3: 29.03.2013
– vlak Os 4610 na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st. bude odrieknutý  a vedený  odklonom na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 4619  na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý  a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory,  z ŽST Bratislava-Nové Mesto   odchod 16.07 h.

You may also like...