Vlakom do múzeí a galérií – október 2012

Železničná spoločnosť Slovensko spoločne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom kultúry SR ponúka možnosť využiť jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom (tam a späť) spojenú s návštevou múzeí a galérií patriacich do zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. 
Ponuka je v platnosti od 2. do 25. októbra 2012 a využiť ju môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR v expresných vlakoch (Ex), rýchlikoch (R), zrýchlených vlakoch (Zr) a osobných vlakoch (Os) v 2. triede.

Minimálny počet detí v skupine je 10 + 1 dospelý vedúci. Na každú ďalšiu skupinu 10 detí (aj neúplnú) má nárok na prepravu 1 dospelý sprievodca. Cena za prepravu vlakom je 0,15 € na každých 50 km pre každé dieťa (preprava sprievodcov je v cene prepravy detí). Vstupné do múzeí a galérií je individuálne. O jeho výške, ako aj o ponúkaných zľavách je potrebné informovať sa v jednotlivých múzeách a galériách.

Platnosť spiatočného cestovného dokladu je 1 deň (iba v deň návštevy múzea/galérie). Pri použití miestenkových vlakov v každom prípade odporúčame zakúpenie miesteniek.

Ponuka neplatí v IC vlakoch ZSSK. Ponuku je možné využiť v čase platnosti v dňoch: utorok, streda, štvrtok a sobota.

Ako postupovať v prípade využitia ponuky

  1. škola kontaktuje múzeum/galériu zo zverejneného zoznamu (zoznam je zverejnený v spodnej časti tejto stránky) a dohodne si termín návštevy,
  2. po potvrdení termínu návštevy múzea/galérie škola vyplní a potvrdí pečiatkou formulár s menným zoznamom účastníkov,
  3. potvrdeným formulárom sa škola preukáže pri nákupe cestovných dokladov a následne pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku,
  4. pri návšteve múzea/galérie je škola povinná nechať si formulár potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom navštíveného múzea/galérie. Cestovný lístok na cestu späť bude platný len spolu s formulárom potvrdeným školou a zároveň aj múzeom/galériou.

Čo potrebujete vo vlaku?

Pri ceste tam: cestovné lístky + vyplnený formulár s pečiatkou školy
Pri ceste späť: cestovné lístky + vyplnený formulár s pečiatkou školy a pečiatkou múzea.

Upozornenie!

V prípade, ak z jednej školy plánuje cestu viac ako 20 účastníkov tým istým vlakom, z kapacitných dôvodov odporúčame objednať prepravu najneskôr 2 pracovné dni pred plánovanou cestou na adrese muzeum@slovakrail.sk.
Príjem a vybavovanie objednávok bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h.
Všetky ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa Prepravného poriadku ZSSK.

You may also like...