Výluka na Bratislavskej hlavnej stanici počas mája 2013

Železnice Slovenskej republiky oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakčného vedenia v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy v hlavnom meste. Výlukové práce prebiehajú od 10. januára 2013 a budú trvať do júna 2013.

O každej zmene budeme cestujúcu verejnosť informovať vždy vopred. Počas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, resp. meškaniu niektorých vlakov, odporúčame preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na web stránke  www.zsr.sk, na informačných výveskách alebo v kontaktnom centre Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Prosíme cestujúcu verejnosť o pochopenie a trpezlivosť.

Aktuálne od 1. mája 2013 začínajú ďalšie etapy rekonštrukcie a budú pokračovať v priebehu celého mesiaca máj nasledovne:    (situáciu za mesiac apríl pozri nižšie)

Etapa M : v dňoch 01.05. až 05.05. v čase od 08:15h – 17:40h

 

 • v pracovných dňoch vlak REX 738 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a zavedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto,
 • v pracovných dňoch vlak Os 4610 na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a   zavedený odklonom na trati Bratislava-Vajnory –  Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto,
 • v pracovných dňoch vlak Os 4619 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a zavedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.07 h,

dopravca  RegioJet:

Na trati Bratislava hl.st. – Bratislava Nové Mesto a opačne budú odrieknuté vlaky:

 • 4308 v pracovných dňoch, 4313 v pracovných dňoch , 4312 v pracovných dňoch, 4317 v pracovných dňoch, 776, 4325 v pracovných dňoch.

Bratislava HLrekonstrukcia 
Etapa N + N1 + N2 + N3 :
    v dňoch  06.05. až 10.05. a 13. 05. až 17.05.   v čase od 08:20h -17.40h

 

 • vlak REX 860 na trati Bratislava hl.st.  – Bratislava-Nové Mesto  bude odrieknutý bez náhrady,
 • v pracovných dňoch vlak REX 738, v pracovných dňoch Os 3022 , v pracovných dňoch Os 3024, v pracovných dňoch Os 3030,v pracovných dňoch Os 3032, v pracovných dňoch Os 3034 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. budú odrieknuté a zavedené odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
 • v pracovných dňoch vlak Os 3025 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  10.01 h,
 • v pracovných dňoch vlak Os 3027 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava  predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  11.01 h,
 • v pracovných dňoch vlak Os 3029 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  12.01 h,
 • v pracovných dňoch vlak Os 3039 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  17.01 h,
 • v pondelok – štvrtok vlak REX 733 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  14.38 h,
 • v piatok vlak R 1505 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  14.38 h,
 • v pracovných dňoch vlak Os 2057 na trati Bratislava-Lamač – Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača  bude odrieknutý a zavedený  a  odklonom na trati Bratislava-Nové  Mesto – Bratislava predmestie –  Bratislava-Rača, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod  16.01 h, cestujúci v ŽST Bratislava-Lamač použite MHD alebo následný vlak Os 2025,
 • v pracovných dňoch vlak Os 4610, na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava-Nové  Mesto,
 • v pracovných dňoch vlak Os 4619 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a zavedený  odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava  predmestie – Bratislava-Vajnory, ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.07 h.

v ŽST Bratislava-Rača zastavia vlaky R 600 v pracovných dňoch, R 604 v pracovných dňoch, R 605 v pracovných dňoch, R 607 v pracovných dňoch, R 611 v pracovných dňoch, R 700, R 701, R 723 v pracovných dňoch a R 724 v pracovných dňoch z dôvodu prestupu cestujúcich.

   –   Železničnej stanici Bratislava-Rača je možný prestup cestujúcich:

         = v smere Bratislava hl.st. :
            od vlaku Os 3022 v pracovných dňoch na vlak R 700, od vlaku Os 3024 na vlak R 600, od vlaku Os 3032 na vlak R 604, od vlaku Os 3034 pracovných dňoch na vlak R 724,

         = v smere Trnava :
            od vlaku R 605 v pracovných dňoch na vlak Os 3025, od vlaku R 607 v pracovných dňoch na vlak Os 3029, od vlaku R 611 v pracovných dňoch na vlak Os 2057, od vlaku R 701 na vlak Os 3039, od vlaku R 723 v pracovných dňoch na vlak Os 3027.

You may also like...