Mimoriadna zmena cestovného poriadku na trati Trenčín – Nové Mesto nad Váhom

ZSSK informuje, že kvôli stavebným prácam na Považskom koridore budú od 4. do 21. októbra 2011 výluky medzi stanicami Zlatovce – Trenčianske Bohuslavice. Z tohto dôvodu budú na trati Nové Mesto nad Váhom – Trenčín odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD) osobné vlaky č. 3360, 3374, 3352, 3376, 3324, 3317, 3379, 3351, 3331, a 3381.

Vlaky budú nahradené NAD tak, ako je to uvedené v cestovnom poriadku ŽSR 2010- 2011 pre obdobie 14. III. – 3. X. Sú to autobusy č. 13360, 13374, 13352, 23352, 13376, 13324, 23324, 13317, 23317, 13379, 23379, 13351, 23351, 13331, 23331, 13381 a 23381 (viď Traťové cestovné poriadky a trať číslo 120 Bratislava – Žilina – (Košice) a späť).

Náhradné zastávky pre náhradnú autobusovú dopravu budú zriadené pre tarifné body:

  • Zlatovce = v meste pred železničnou stanicou, na hlavnej ceste – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Zlatovce, železničná stanica“,
  • Kostolná – Záriečie = na hlavnej ceste – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Kostolná – Záriečie“,
  • Melčice = na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Melčice – Lieskové“,
  • Trenčianske Bohuslavice = na hlavnej ceste – na autobusovej zastávke dopravcu SAD „Trenčianske Bohuslavice, Hydrostav“.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. sa vám ospravedlňuje za vzniknuté problémy.

You may also like...