Ministerstvo dopravy finalizuje obstarávanie poradcu pre ZSSK Cargo

Úrad pre verejné obstarávanie dnes zverejnil predbežné oznámenia o verejnom obstarávaní na poradcov pre výber koncesionára na letisku M.R. Štefánika v Bratislave a pre vstup strategického partnera do spoločnosti ZSSK Cargo. Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní bude zverejnené aj v európskom vestníku verejného obstarávania. Oficiálne oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre obe zákazky bude zverejnené v priebehu najbližších dní.

 „Našou prioritou je, aby sa obstarávanie uskutočnilo transparentne a následne poradenstvo poskytoval profesionálny a kompetentný subjekt s relevantnou skúsenosťou s koncesnými projektmi alebo transakciami obdobného typu. Mandát poradcov v oboch projektoch bude dostatočne široký, aby sa čo najviac využil vedomostný a skúsenostný potenciál poradcu pri oboch projektoch,“ uviedol v tejto súvislosti prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

V uplynulých dňoch boli formálne ustanovené riadiace výbory ako vrcholné rozhodovacie a výkonné orgány pre proces udelenia koncesie výberu koncesionára na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a pre výber strategického partnera do spoločnosti ZSSK Cargo. Zároveň boli určení aj projektoví manažéri pre oba projekty.

 

You may also like...