Modernizácia mostu v Trenčíne

Výstavba nového železničného mosta v Trenčíne pokračuje plne v zmysle schváleného harmonogramu.

V súčasnosti sú pred dokončením piliere č. 2,3,4,5 a začali sa práce na zakladaní piliera č. 7 a opory č. 8. Realizácia piliera č. 6 sa začne, až po uvoľnení koryta rieky Váh medzi piliermi č. a 5.

Výstavba mosta začala v apríli roku 2013. Most bude dokončený v lete 2015 a prvé vlaky cez neho prejdú začiatkom jesene 2015.

most_trencin_09-2013

Parametre mostu

Celková dĺžka 7 polového železničného mostu je 343 m, konštruovaný je na rýchlosť 140 km/h., pričom je samostatný pre každú koľaj so šírkou 7050 mm, s nosnou konštrukciou z predpätého betónu realizovanou metódou letmej betonáže. Železničný zvršok bude tvoriť pevná jazdná dráha.

Most_Trencin

You may also like...