Svetový kongres železničnej bezpečnosti UIC po prvý raz na Slovensku

uic international union of railwaysMedzinárodná železničná únia (UIC) so sídlom v Paríži organizuje po prvý raz v histórii Svetový kongres železničnej bezpečnosti (UIC World Security Congress) na Slovensku v Bratislave v hoteli Gate One od 24. do. 26. októbra 2012. UIC pripravila kongres v spolupráci so slovenskými železničnými spoločnosťami Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), ŽSR a ZSSK CARGO.

Na dnešnom oficiálnom otvorení kongresu privítali účastníkov štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR JUDr. Andrej Holák a za spoluorganizátora konferencie – ZSSK- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Ing. Pavol Gábor, ktorý vyzdvihol odborný aspekt význam kongresu, keďže problematika bezpečnosti v železničnom sektore sa stáva čoraz dôležitejšou aj z globálneho pohľadu.

Skutočnosť, že podujatie takéhoto významu sa organizuje na Slovensku, potvrdzuje vysokú úroveň spolupráce UIC so slovenskými železničnými spoločnosťami, ako aj veľmi dobré skúsenosti zo spolupráce pri organizovaní Európskeho seminára železničnej bezpečnosti v roku 2005.

Slovenský železničný sektor je navyše riadiacou členskou železničnou spoločnosťou v rámci výkonného orgánu UIC pre oblasť bezpečnosti – Komisie UIC pre bezpečnosť (UIC Security Platform), ktorej prezidentom je Ľubomír Hradiský, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov ZSSK.

Slovenskí odborníci pre oblasť bezpečnosti – nielen zo železničného sektoru, ale z rôznych ďalších inštitúcií (ministerstvá, univerzity, polícia, bezpečnostné služby atď.), budú mať vďaka tomuto podujatiu jedinečnú možnosť priamej výmeny skúseností a informácií v tejto oblasti, ako aj možnosť nadviazania priamych kontaktov so svojimi medzinárodnými partnermi.

Hlavným cieľom tohtoročného svetového kongresu je ďalej rozvíjať globálne a dlhodobé stratégie pre riadenie resp. elimináciu rôznych bezpečnostných rizík v železničnom sektore. Nové, čoraz sofistikovanejšie formy kriminality a organizovaných útokov si vyžadujú medzinárodnú koordináciu všetkých zainteresovaných aktérov, ako aj intenzívnu výmenu praktických skúseností.

Hlavnou témou tohto ročníka bude problematika ľudského faktora a jeho vplyvu na bezpečnosť, so zameraním na riadenie bezpečnostných rizík a útokov vo forme preventívnych opatrení (školenia zamestnancov v krízovom riadení, posudzovanie a hodnotenie rôznych rizík), riešenia konkrétnych krízových situácií (úlohy a reakcie bezpečnostných zložiek a zamestnancov železníc, riadenie tokov cestujúcich, krízová komunikácia a riadenie) ako aj následných opatrení (vyhodnotenie prijatých opatrení počas bezpečnostného zásahu resp. prijímanie potrebných opatrení do budúcnosti).

Pracovný program kongresu je rozdelený do štyroch tematických blokov:

  • Administratívne, právne a prevádzkové partnerstvá
  • Problematika ľudského faktora na rizikové udalosti
  • Vzdelávanie a príprava železničiarskeho personálu na riešenie krízových situácií
  • Uplatnenie ľudského faktoru v technológiách a výskumných projektoch

V rámci kongresu sa uskutočnia tiež zasadnutia rôznych pracovných grémií Komisie UIC pre bezpečnosť, ktoré sú zamerané na konkrétne bezpečnostné témy, ako napr. zasadnutie Pracovnej skupiny ľudský faktor (vedenej Ruskými železnicami) alebo Pracovnej skupiny pre nové technológie (vedenej Talianskymi železnicami).

Medzi prednášajúcimi sú špičkoví odborníci pre oblasť bezpečnosti z Európskej komisie, rôznych sektorových medzinárodných organizácií, výskumných inštitúcií, univerzít a železničných spoločností z celého sveta. Pre účastníkov je pripravený aj sprievodný kultúrny a technický program, s cieľom prezentovať Slovensko nielen ako krajinu s veľmi dlhou železničiarskou tradíciou, ale aj ako atraktívnu turistickú destináciu.

Bližšie informácie ku kongresu sú k dispozícii vo francúzštine a angličtine na stránke UIC:
http://www.uic.org/spip.php?article2898

You may also like...