Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy

Minister dopravy Arpád Érsek dnes po kontrole aktuálneho stavu železničnej trate Zvolen – Šahy vydal pokyn, aby železničiari urobili potrebné kroky na obnovenie osobnej dopravy na tejto trati. Urobil tak po prejazde 74 kilometrov dlhej trate, na ktorej ho okrem starostov z dotknutých obcí sprevádzali aj riaditelia ŽSR a ZSSK. Trať bola posledných 15 rokov udržiavaná len pre potreby nákladnej dopravy. Pre jej opätovné spustenie pre verejnosť už vzniklo viacero petícií  a aktivít.

M 813 – 913

Som presvedčený, že trať má veľký potenciál. Ako ministerstvo stále deklarujeme, že podporujeme rozvoj železničnej dopravy a preto sme dnes tu. Verím, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré prispeje k lepšej mobilite celého regiónu,“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek.

Osobná dopravy na trati Zvolen – Šahy bola zastavená v roku 2003. Dôvodom bol nízky záujem cestujúcich, ktorí železnicu na tomto úseku využívali.

Zavedením bezplatnej železničnej dopravy na Slovensku v roku 2014 záujem o cestovanie vlakmi postupne narastá, čo sa prejavilo aj na tomto úseku. Obyvatelia dotknutých obcí už vyvinuli viacero aktivít na znovuobnovenie cestovania vlakom vo svojom regióne.

V súčasnosti železničná trať Zvolen – Šahy spĺňa podmienky pre potreby nákladnej dopravy. Súčasná maximálna traťová rýchlosť nepresahuje 70 km/h. Znovuzavedenie tej osobnej však vyžaduje dodatočné investície technického aj bezpečnostného charakteru. Ide najmä o stav železničných budov v okolí trate, kvalitu a bezpečnosť nástupíšť či rýchlostné parametre trate.

You may also like...