Od 17. novembra 2014 bezplatné cestovanie vo vlakoch + RegioJet

Na základe rozhodnutia vlády SR o bezplatnej preprave žiakov, študentov a dôchodcov vo vlakoch od 17. novembra 2014, pripravuje Železničná spoločnosť Slovensko realizáciu všetkých technických a organizačných podmienok na zabezpečenie bezplatnej prepravy.

Bezplatná preprava cestujúcich bude možná vo vozňoch 2. triedy v regionálnych aj diaľkových vlakoch realizovaných na objednávku štátu. Súčasne bude bezplatná preprava viazaná na konkrétneho cestujúceho (povinnosť registrácie a získania preukazu), na konkrétnu trasu a deň, ako aj cestovný lístok s nulovou hodnotou.

Okuliarnici

Okuliarnici

V regionálnych vlakoch (osobné vlaky, regionálne expresy) bude cestovanie flexibilné na ktorýkoľvek vlak v daný deň. Vo vybraných kategóriách diaľkových vlakov (Rýchlik, Expres, EuroNigt, EuroCity) bude bezplatné cestovanie viazané aj na konkrétny vlak /spoj. Bezplatná preprava nebude možná v InterCity vlakoch.

Bezplatná preprava je určená pre kategórie:

 • dieťa do 6 rokov
 • dieťa do 15 rokov
 • žiaka/študenta do 26 rokov
 • poberateľa dôchodku do 62 rokov (starobného, predčasného, sirotského, vdovského, sociálneho dôchodku)
 • občana od 62 rokov (starobní dôchodcovia)

Záujemcovia o bezplatnú dopravu sú povinní:

 1. zaregistrovať sa
 2. získať na základe registrácie preukaz
 3. na cestovanie si vybrať cestovný lístok s nulovou hodnotou

 

REGIOJET

RegioJet, súkromný vlakový dopravca, je pripravený poskytovať vybranej sociálnej skupine (oi. deti do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, dôchodcovia od 62 rokov) vlakovú dopravu na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno zadarmo.

Cestujúci pri predložení oficiálnych preukazov obdrží lístok na bezplatnú dopravu s nulovou cenou. S oficiálnym dokladom a cestovným lístkom sa potom preukážu pri preprave. Zákazníkov budeme informovať na našich webových stránkach www.regiojet.sk

Kto bude cestovať vlakmi zadarmo:

 1. deti do dovŕšenia 15. roku veku,
 2. žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku (denné štúdium),
 3. poberatelia dôchodku od dovŕšenia 62. roku veku

regiojet_testovaciajazda

You may also like...