Podstata rekonštrukcie trakčného vedenia v Bratislave

V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakčným vedením (TV) a často sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríčinili poruchy TV v ŽST Bratislava hlavná stanica niekoľko minútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.Vzhľadom k tomu, že ŽST Bratislava hlavná stanica je dôležitým železničným uzlom medzinárodných paneurópskych koridorov č. IV. z Drážďan do Istanbulu (št. hr. s ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo – št. hr. s HU) a č. V. z Benátok do Ľvova (Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – št. hr. s UA) a prechádzajú ňou denne medzinárodné vlaky najvyššej kategórie (IC, EC, EN, SC) smerom do Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska, je potrebné čo najskôr odstrániť príčinu porúch na TV.

Bratislava HLrekonstrukcia

Príčinou porúch je zastaraný technický stav, keďže trakčné vedenie v ŽST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závažnejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú činnosť priamo v prevádzkovom priestore. S rekonštrukciou trakčného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave ŽSR rátali už oveľa skôr, zhruba pred 10 – 15 rokmi. Predpokladalo sa, že bude súčasťou výstavby 4. resp. 5. železničného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od úseku Bratislava – Rača. Tiež sa v minulosti uvažovalo, že sa vybuduje úplne nová hlavná železničná stanica, ktorá mala byť situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finančných prostriedkov.

Začiatok prác na rekonštrukcii trakčného vedenia je spojený s budovaním základov nových trakčných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakčného vedenia (demontáž systému, provizórna montáž nového systému a definitívna regulácia nového systému). Na nosné trakčné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa začne postupne podľa jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.

Pri rekonštrukcii budú použité najmodernejšie technológie a technické riešenia s využitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakčného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úroveň trakčného vedenia, výrazne zníži riziko nepredvídaných technických porúch, čím bude mať vplyv na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.

Dodávateľom stavby je:

v etape výstavby základov, trakčných podpier a brán trakčného vedenia firma ELZA, a.s. Bratislava
v časti montáž a demontáž trakčného vedenia je firma ELTRA, s.r.o., Košice.
Náklady na celú realizáciu komplexnej rekonštrukcie sú 5.973.826,67 €.
Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.

Prehľad porúch TV Bratislava hl. st. s významným vplyvom na GVD od roku 2011: 

  • 11. 1. 2011 – porucha TV v tuneli č.2 v trvaní 8:38 hod s vplyvom na grafikon verejnej dopravy – celkovo 28 osobných vlakov meškalo 638 min., 8 nákladných vlakov celkovo 1 400 min. 
  • 11. 1. 2011 – porucha TV Bratislava Rača – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj v trvaní  7:18 hod., meškalo 22 osobných vlakov celkovo 540 min.25. 5. 2011 – Odbočka  Močiar – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj – v trvaní 16:08 hod. meškalo 13 osobných vlakov celkovo 91 min. 
  • 19. 7. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 8:28 hod., meškalo 55 osobných vlakov celkovo 2 309 min. 
  • 22. 8. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 5:34 hod., meškalo 38 vlakov celkovo 1 379 min. 23. 8. 2011 – Bratislava hl. st. – Rača – v trvaní 5:04 hod., meškalo 8 vlakov celkovo 100 min.  
  • 12. 1. 2012 –  Bratislava hl. st. – v trvaní 3:40 hod., meškalo 20 vlakov celkovo 450 min.

You may also like...