Pokračuje výluka na Bratislavskej hlavnej stanici

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že aj v priebehu augusta (od stredy 1. augusta do utorka 14. augusta 2012) budú pokračovať výluky v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica z dôvodu rekonštrukcie trolejového vedenia. Z uvedeného dôvodu ZSSK odporúča cestujúcim sledovať vývesky na železničných staniciach.

Opatrenia sa týkajú týchto dní a vlakov:

1. augusta 2012

Vlaky odrieknuté bez náhrady v celej trase:

 • vlak Zr 1870 Bratislava hl. st. odchod o 12.13 h, Malacky príchod 12.50
 • vlak Zr 1871 Malacky odchod o 13.10 h, Bratislava hl. st. príchod 13.45
 • vlak Zr 1872 Bratislava hl. st. odchod o 14.13 h, Malacky príchod 14.50
 • vlak Zr 1873 Malacky odchod o 15.10 h, Bratislava hl. st. príchod 15.45
 • vlak Zr 1874 Bratislava hl. st. odchod o 16.13 h, Malacky príchod 16.50
 • vlak Zr 1875 Malacky odchod o 17.10 h, Bratislava hl. st. príchod 17.45
 • vlak Os 2308 Bratislava hl. st. odchod o 14.18 h, Zohor príchod 14.47 h

Zmena východzej resp. konečnej železničnej stanice (ŽST):

 • vlak Os 4650 s pravidelným príchodom do ŽST Bratislava hl. st. o 8.51 h bude vedený odklonom zo ŽST  Bratislava Vajnory cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Nové Mesto, kde ukončí svoju jazdu
 • vlak Os 4653 s pravidelným odchodom zo ŽST Bratislava hl. st. o 13.12 h bude vedený zo ŽST Bratislava Nové Mesto o 13.13 h odklonom cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Vajnory, kde bude pokračovať vo svojej pravidelnej trase

Predpokladané meškanie ďalších vlakov:

 • EC 171 + 3 min, EC 273 + 3 min, R 706 + 5 min, Os 2008 + 3 min, Os 2074 + 2 min, REx 2508 + 8 min, REx 2511 + 6 min, REx 2512 + 8 min, REx 2519 + 6 min, REx 2520 + 2 min, REX 2522 + 8 min, REx 2524 + 2 min, REX 2526 + 8 min, REx 2527 + 6 min, REX 2528 + 8 min, REx 2530 + 5 min, Os 3014 + 5 min.

2. augusta 2012

Vlaky odrieknuté bez náhrady v celej trase:

 • vlak Zr 1870 Bratislava hl. st. odchod o 12.13 h, Malacky príchod 12.50
 • vlak Zr 1871 Malacky odchod o 13.10 h, Bratislava hl. st. príchod 13.45

Zmena východzej resp. konečnej ŽST:

 • vlak Os 4650 s pravidelným príchodom do ŽST Bratislava hl. st. o 8.51 h bude vedený odklonom zo ŽST Bratislava Vajnory cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Nové Mesto, kde ukončí svoju jazdu
 • vlak Os 4653 s pravidelným odchodom zo ŽST Bratislava hl. st. o 13.12 h bude vedený zo ŽST Bratislava Nové Mesto o 13.13 h odklonom cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Vajnory, kde bude pokračovať vo svojej pravidelnej trase

4. – 5. augusta 2012

Vlaky vedené variantnou trasou cez ŽST Bratislava – východ:

 • vlaky R 830, R 833

Predpokladané meškanie vlakov:

 • REx 2508 + 8 min, REX 2528 + 8 min, Os 3014 + 5 min, Os 2008 + 3 min.

Nástup a výstup cestujúcich na zastávke Bratislava – Vinohrady:

 • v smere Trnava – Bratislava sa na zastávke Bratislava-Vinohrady nastupuje a vystupuje do / z vlakov R 720 a Os 3026 na opačnej strane.

6. augusta 2012
Vlaky odrieknuté bez náhrady v celej trase:

 • vlak Zr 1870 Bratislava hl. st. odchod o 12.13 h, Malacky príchod 12.50
 • vlak Zr 1871 Malacky odchod o 13.10 h, Bratislava hl. st. príchod 13.45
 • vlak Zr 1872 Bratislava hl. st. odchod o 14.13 h, Malacky príchod 14.50
 • vlak Zr 1873 Malacky odchod o 15.10 h, Bratislava hl. st. príchod 15.45
 • vlak Zr 1874 Bratislava hl. st. odchod o 16.13 h, Malacky príchod 16.50
 • vlak Zr 1875 Malacky odchod o 17.10 h, Bratislava hl. st. príchod 17.45
 • vlak Os 2308 Bratislava hl. st. odchod o 14.18 h, Zohor príchod 14.47 h

Zmena východzej resp. konečnej ŽST:

 • vlak Os 4650 s pravidelným príchodom do ŽST Bratislava hl. st. o 8.51 h bude vedený odklonom zo ŽST Bratislava Vajnory cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Nové Mesto, kde ukončí svoju jazdu
 • vlak Os 4653 s pravidelným odchodom zo ŽST Bratislava hl. st. o 13.12 h bude vedený zo ŽST Bratislava Nové Mesto o 13.13 h odklonom cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Vajnory, kde bude pokračovať vo svojej pravidelnej trase

Nástup a výstup cestujúcich na zastávke Bratislava – Vinohrady:

 • v smereTrnava – Bratislava sa na zastávke Bratislava – Vinohrady nastupuje a vystupuje do / z vlakov R 720 a Os 3026 na opačnej strane.

Vlaky vedené variantnou trasou cez ŽST Bratislava – východ:

 • vlaky R 830, R 833, Os 4655

Predpokladané meškanie ďalších vlakov:

 • R 706 + 5 min, Os 3014 + 5 min

7. – 12. augusta 2012

Predpokladané meškanie vlakov:

7. – 8.8.2012

 • Os 3032 + 3 min.

9. – 12.8.2012

 • Os 3032 + 3 min, Os 3014 + 3 min.

13. – 14. augusta 2012
Vlaky odrieknuté bez náhrady v celej trase: – 3 –

 • vlak Zr 1870 Bratislava hl. st. odchod o 12.13 h, Malacky príchod 12.50
 • vlak Zr 1871 Malacky odchod o 13.10 h, Bratislava hl. st. príchod 13.45
 • vlak Zr 1872 Bratislava hl. st. odchod o 14.13 h, Malacky príchod 14.50
 • vlak Zr 1873 Malacky odchod o 15.10 h, Bratislava hl. st. príchod 15.45
 • vlak Zr 1874 Bratislava hl. st. odchod o 16.13 h, Malacky príchod 16.50
 • vlak Zr 1875 Malacky odchod o 17.10 h, Bratislava hl. st. príchod 17.45
 • vlak Os 2308 Bratislava hl. st. odchod o 14.18 h, Zohor príchod 14.47 h

Zmena východzej resp. konečnej ŽST:

 • vlak Os 4650 s pravidelným príchodom do ŽST Bratislava hl. st. o 8.51 h bude vedený odklonom zo ŽST Bratislava Vajnory cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Nové Mesto, kde ukončí svoju jazdu
 • vlak Os 4653 s pravidelným odchodom zo ŽST Bratislava hl. st. o 13.12 h bude vedený zo ŽST Bratislava Nové Mesto o 13.13 h odklonom cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Vajnory, kde bude pokračovať vo svojej pravidelnej trase

Predpokladané meškanie ďalších vlakov:

 • Os 2008 + 3 min.

Železničná spoločnosť Slovensko sa vám ospravedlňuje za vzniknuté problémy.

You may also like...