Výluky na bratislavskej hlavnej stanici za apríl 2013

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakčného vedenia v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy v hlavnom meste. Výlukové práce prebiehajú od 10. januára 2013 a budú trvať do júna 2013.

O každej zmene budeme cestujúcu verejnosť informovať vždy vopred. Počas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, resp. meškaniu niektorých vlakov, odporúčame preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na web stránke www.zsr.sk, na informačných výveskách alebo v kontaktnom centre Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Bratislava HLrekonstrukcia

Aktuálne od 3. apríla 2013 začínajú ďalšie etapy rekonštrukcie a budú pokračovať v priebehu celého mesiaca apríl nasledovne:

Etapa J: 03./04.04. až 10./11.04. v čase 23:20h-04:45h

– vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.21 h
– vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.22 h,
– v pracovných dňoch vlak Os 2070 na trati Bratislava-Nové Mesto- Bratislava hl.st.- bude odrieknutý a dopravený cez ŽST Bratislava- Rača, na Železničnej zastávke Bratislava -Vinohrady a v ŽST Bratislava predmestie vlak nezastavuje. Cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady.

dopravca RegioJet:
– vlak Os 4339 na trati Bratislava hl.st.- Bratislava-Nové Mesto bude odrieknutý a dopravený cez ŽST Bratislava- Rača .

Etapa G: 11./12.04 až 14./15.04 v čase 23:20h -04:45h

– vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.21 h
– vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.22 h,

Etapa K: 18./19.04. a 19./20.04. v čase 23:20h-04:45h

– vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie –Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.21 h
– vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.22 h,

Etapa A5+A6: 20./21.04. až 26./27.04. v čase 23:20h-04:45h

– vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto,
– vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.21 h
– vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Rača, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.22 h,
– v pracovných dňoch vlak Os 2070 na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st. bude odrieknutý a dopravený cez ŽST Bratislava-Rača ,z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 4.07 h; na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady a v ŽST Bratislava predmestie vlak nezastavuje. Cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady.
– pri vlaku R 615 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4,
– pri vlaku R 801 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2.

dopravca RJSK:
– vlak 4339 na trati Bratislava hl.st.- Bratislava-Nové Mesto bude odrieknutý a dopravený cez ŽST Bratislava- Rača .

Etapa L+L1+L2+L3+L4: 20.04. a 21.04. v čase 08:10h-17:40h

– pri vlakoch Os 3022, R 600, R 722, Os 3026, R 602, Os 3030, R 604, R 724, Os 3030, R 606 a Os 3038 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3.

Etapa P+P1: 27.04. a 28.04. v čase 08:15h-17:45h

– pri vlakoch Os 4607, Os 4609, R 871, Os 4613, R 873, Os 4617, Os 4619, R 877 a Os 4621 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2,
– pri vlakoch R 833, R 813, R 835 a R 815 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3,
– pri vlakoch R 830, R 810, R 832 a R 812 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

Etapa M: 30.04. v čase 08:15h -17:45h

– v dňoch r vlak REX 738 bude na trati Bratislava-Rača – Bratislava hl.st. odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača – Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto,
– v dňoch r vlak Os 4610 bude na trati Bratislava-Vajnory – Bratislava hl.st. odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Vajnory –Bratislava predmestie – Bratislava-Nové Mesto,
– v dňoch r vlak Os 4619 bude na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava predmestie – Bratislava-Vajnory, z ŽST Bratislava-Nové Mesto odchod 16.07 h,
– pri vlakoch Os 4607, Os 4609, R 871, Os 4613, R 873, Os 4617, R 877 a Os 4621 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2,
– pri vlakoch R 833, R 813, R 835 a R 815 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3,
– pri vlakoch R 830 R 810, R 832 a R 812 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

dopravca RegioJet:
Na trati Bratislava hl.st. – Bratislava Nové Mesto a opačne budú vlaky 4308 v r, 4313 v r , 4312 v r , 4317 v r, 776, v r 4325 odrieknuté.

Doplňujúce info

V dňoch 15.04 až 18.04.2013 v čase od 08:20h- 16:40h bude konaná výluka medzi ŽST Bratislava hlavná stanica- Bratislava Nové Mesto.
Vlak REX 860 bude na trati Bratislava hlavná stanica- Bratislava Nové Mesto odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava hl.st

Vlaky dopravcu RegioJet

4311, 4308, 4313, 4310, 4315, 4312, 4317, 4314, 4319, 4316, 771 v r, 4321, 4318, 773 v r, 4323, 4320, 775 v r, 4325, 4322 budú na trati Bratislava hl.st.- Bratislava Nové Mesto a späť odrieknuté a dopravené odklonom cez ŽST Bratislava Rača

You may also like...