Preprava vyšších automobilov autovlakom Ex 120/121 Košičan

Na základě poptávky na přepravu vyšších aut autovlakem, které patří do kategorie SUV, VAN nebo off-road, České dráhy ve spolupráci s Železničnou spoločností Slovensko připravily na letní sezónu zkušební přepravu vozidel až do výšky 2 metry autovlakem Ex 120/121 Košičan mezi Prahou a Košicemi.

Od 16. července/júla bude zahájen zkušební provoz přepravy vyšších automobilů na denním autovlaku do Košic. Výška automobilů bude nově kontrolována pomocí obrysnice, aby byla zajištěna bezpečnost nakládky a provozu.

Na vagóně autovlaku EC 120/121 je možné v jednom směru převézt až 3 vyšší automobily, s výškou 2,00 m resp. 1,96 m. Cena za přepravu řidiče a automobilu v kategorii vyšších aut od 1,60 do 2,00 m činí v jednom směru 90 EUR (cca 2250 Kč), každý další spolucestující autovlakem zaplatí pouze 20 EUR (500 Kč). Při využití zpáteční slevy na přepravu automobilu tímto autovlakem za přepravu vyšších aut zaplatí řidič za zpáteční cestu pouze 70 EUR (1750 Kč), spolucestující pouze 10 EUR (250 Kč). Navíc řidič a spolucestující autovlaku mohou využít pohodlí 1.třídy po celou dobu přepravy, s ohledem na vytíženost prázdninových spojů doporučujeme zakoupit místenky.

autovlak

Foto: Peter Šoltýs

Ve vlaku vyšší kategorie EC120/121 je řazen jídelní vůz, vagóny jsou klimatizovány.

Doposud bylo možné přepravovat automobily pouze do výšky 1,55 m.

Ex 121 odjíždí z Prahy hl.n. v 9.17 hodin, odbavení k nakládce na autovlak probíhá do 8.15 h. Příjezd do Košic v 17.12 h.

 Předprodej rezervací na přepravu vyšších aut až do výšky 2,00 m byl zahájen 21.5.2012.

You may also like...