Projekt EuropeTrain na Slovensku

Dňa 18. októbra 2011 zavítal na Slovensko v rámci medzinárodného projektu európsky vlak EuropeTrain. Vlak tvorila tridsiatka vozňov, z nich štyri poskytla do projektu testovania LL klátikov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ZSSK CARGO prevzala patronát nad projektom EuropeTrain na území Slovenska v dňoch 18. – 19. októbra 2011. EuropeTrain prešiel na území Slovenska 800-kilometrovú trasu Kysak – Žilina – Púchov a späť začínajúc od poľskej PPS Muszyna. Okrem vozňov poskytla naša spoločnosť v rámci východnej slučky hnacie dráhové vozidlo radu 131, tzv. dvojičku, a odborný vlakový personál. ZSSK CARGO spolu s ďalšími európskymi železničnými spoločnosťami poskytla svoje nákladné vozne radu Eas 5947, z ktorých 2 vozne sú osadené LL klátikmi typu C 952-1.

Projekt EuropeTrain bol odštartovaný v septembri 2009 pristúpením 28 železničných spoločností, vozne do projektu poskytla pätica z nich – DB-Schenker, SNCF, AAE, RCA a ZSSK CARGO. Projekt sa realizuje pod gesciou medzinárodnej organizácie UIC so sídlom v Paríži. Cieľom projektu je otestovať nové typy LL klátikov v bežnej prevádzke, a preto je časť z tridsiatky vozňov ložená. Dĺžka vlaku je 545 m a hmotnosť 1567 ton. Testovanie sa realizuje v bežných prevádzkových podmienkach typických pre Európu: jazdí sa na tratiach s rôznym sklonom hlavy koľajníc a v rôznych geografických a klimatických podmienkach – v arktických oblastiach, v oblastiach s vysokými teplotami a pod. Projekt skončí začiatkom roka 2012 po odjazdení 200 000 km. LL brzdové klátiky môžu potenciálne znížiť železničný hluk vytváraný konvenčnými nákladnými vlakmi v porovnaní s liatinovými brzdovými klátikmi, ktoré sa dnes bežne používajú.

You may also like...