RegioJet: Nový cestovný poriadok platný od 9.decembra 2012

V uplynulých dňoch bola ukončená príprava cestovného poriadku, ktorý začne platiť 9. decembra 2012. Na základe doručených pripomienok sme pôvodný návrh cestovného poriadku z augusta 2012 prehodnotili a odôvodnené pripomienky akceptovali s cieľom prispôsobiť sa potrebám našich zákazníkov.

konečnej verzii cestovného poriadku pre obdobie od 9. decembra 2012 do 7. decembra 2013 sme zohľadnili predovšetkým pripomienky týkajúce sa prvých ranných spojov, kde viacerí cestujúci poukazovali na to, že sa nestíhajú dostať včas do zamestnania. Z tohto dôvodu sme:

  • posunuli časovú polohu prvého ranného vlaku z Dunajskej Stredy do Bratislavy hl. st. približne o 15 minút skôr, čím sa dosiahlo zachovanie dnešnej časovej polohy príchodu tohto vlaku do Bratislavy hl.st. o 5:16,
  • prvý ranný vlak z Komárna (odchod 4:23) do Dunajskej Stredy (príchod 5:23) ponechali premávať denne okrem 25. a 26. decembra a 1. januára,
  • pri ostatných zastávkových vlakoch smerujúcich z Dunajskej Stredy, resp. Komárna, do Bratislavy mierne posunuli ich príchod do stanice Bratislava-Nové Mesto vždy na 25. minútu,
  • zmenili obmedzenia vlaku 4337 z Bratislavy hl.st. (odchod 21:22) do Dunajskej Stredy (príchod 22:23), ktorý bude premávať denne okrem 24., 25. a 31.decembra. Vďaka tejto úprave budú od 5., resp. 6. h ráno do 23. h v noci premávať vlaky z Bratislavy do Dunajskej Stredu presne každú hodinu a to aj vrátane víkendov.
Novinkou bude od 9. decembra aj zmena kategórie vlakov. Zrýchlené vlaky, čiže vlaky zastavujúce len na vybraných zastávkach, budú po novom označené kategóriou REX (RegionalExpres), čím sa zvýši prehľadnosť označenia vlakov a cestujúcemu bude na prvý pohľad jasné, ktorý vlak je zrýchlený a ktorý zastávkový.
RegioJet Talent
Žiaľ, niektorým pripomienkam sme vyhovieť nedokázali. Išlo najmä o pridania nových vlakov v rannej špičke, pridania zastavania zrýchlených vlakov a posun časovej polohy vybraných vlakov. Pridanie nových vlakov v špičke nie je ako samostatný krok možné, keďže objem dopravných výkonov (t.j. aj počtu vlakov) je obmedzený objednávkou zo strany Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá je pre obdobie platnosti CP 2012/2013 nižšia o 4,0 % oproti súčasnému roku. Posun odchodov vybraných vlakov tiež nebol možný. Dôvodom bol zásah do celkovej koncepcie pravidelných intervalov a súčasne tiež problematický sled vlakov na nízkopacitnej jednokoľajnej trati. Tento istý dôvod platí aj pre pridanie zastavenia zrýchlených vlakov (od decembra v novej kategórii REX – “Regional xpres”) vo vybraných zastávkach.

Aj napriek tomu, že príprava nového cestovného poriadku bola už ukončená, budeme všetky podnety a pripomienky k úprave cestovného poriadku naďalej zbierať a vyhodnocovať. Prípadné zmeny však už nebude možné zapracovať k platnosti od 9. decembra 2012, ale až k najbližšej možnej zmene, ktorá bude v marci 2013.

You may also like...