Rekonštrukcia na hlavnej stanici v Bratislave obmedzí dopravu

Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na rozsiahle obmedzenie osobnej železničnej dopravy na hlavnej stanici v Bratislave a priľahlých traťových úsekoch.

Dôvodom je komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia na hlavnej stanici, ktorá potrvá niekoľko týždňov. Rekonštrukciu realizuje správca infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky. Prvá etapa výluky začne v pondelok 28. mája a skončí v nedeľu 3. júna 2012. V dôsledku toho budú vybrané vlaky zrušené bez náhrady, určeným vlakom bude zmenená cieľová stanica, niektoré budú vedené variantnými trasami a viaceré zaznamenajú meškania v porovnaní s platným grafikonom. Upozorňujeme tiež, že prípoje budú čakať na jednotlivé spoje len v prípade priaznivej dopravnej situácie. Odporúčame preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii.

Zmeny v doprave počas prvej etapy výluky od 28. mája do 3. júna 2012

Zmena východzej resp. konečnej železničnej stanice (ŽST):

  • vlak Os 4650 s pravidelným príchodom do ŽST Bratislava hl. st. o 8.51 h bude vedený odklonom zo ŽST Bratislava Vajnory cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Nové Mesto, kde ukončí svoju jazdu,
  • vlak Os 4653 s pravidelným odchodom zo ŽST Bratislava hl. st. o 13.12 h bude vedený zo ŽST Bratislava Nové Mesto o 13.13 h odklonom cez ŽST Bratislava predmestie do ŽST Bratislava Vajnory, kde bude pokračovať vo svojej pravidelnej trase.

Vlaky vedené variantnou trasou cez ŽST Bratislava – východ:

  • vlaky Os 4607, Os 4608, R 876 a Os 4655.

Predpokladané meškanie ďalších vlakov:

  • REx 2511  + 6 min, REx 2515  + 6 min, REx 2519  + 6 min, REx 2520  + 2 min, REx 2523  + 6 min, REx 2524  + 2 min, REx 2527  + 6 min, REx 2528  + 2 min, Os   2074  + 2 min, REx 2530  + 5 min.

Podstata rekonštrukcie:

V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakčným vedením (TV) a často sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríčinili poruchy TV v ŽST Bratislava hlavná stanica niekoľko minútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.

Vzhľadom k tomu, že ŽST Bratislava hlavná stanica je dôležitým železničným uzlom medzinárodných paneurópskych koridorov č. IV. z Drážďan do Istanbulu (št. hr. s ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo – št. hr. s HU) a č. V. z Benátok do Ľvova (Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – št. hr. s UA) a prechádzajú ňou denne medzinárodné vlaky najvyššej kategórie (IC, EC, EN, SC) smerom do Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska, je potrebné čo najskôr odstrániť príčinu porúch na TV.

Príčinou porúch je zastaraný technický stav, keďže trakčné vedenie v ŽST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závažnejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú činnosť priamo v prevádzkovom priestore.

S rekonštrukciou trakčného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave ŽSR rátali už oveľa skôr, zhruba pred 10 – 15 rokmi. Predpokladalo sa, že bude súčasťou výstavby 4. resp. 5. železničného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od úseku Bratislava – Rača. Tiež sa v minulosti uvažovalo, že sa vybuduje úplne nová hlavná železničná stanica, ktorá mala byť situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finančných prostriedkov.

Začiatok prác na rekonštrukcii trakčného vedenia je spojený s budovaním základov nových trakčných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakčného vedenia (demontáž systému, provizórna montáž nového systému a definitívna regulácia nového systému).Na nosné trakčné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa začne postupne podľa jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.

Pri rekonštrukcii budú použité najmodernejšie technológie a technické riešenia s využitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakčného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úroveň trakčného vedenia, výrazne zníži riziko nepredvídaných technických porúch, čím bude mať vplyv na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.

Dodávateľom stavby je:

  • v etape výstavby základov, trakčných podpier a brán trakčného vedenia firma ELZA, a.s. Bratislava
  • v časti montáž a demontáž trakčného vedenia je firma ELTRA, s.r.o., Košice.

Náklady na celú realizáciu komplexnej rekonštrukcie sú 5.973.826,67 €. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.

Pre informáciu uvádzame prehľad porúch TV Bratislava hl. st. s významným vplyvom na GVD od roku 2011:

11. 1. 2011 – porucha TV v tuneli č.2 v trvaní 8:38 hod s vplyvom na grafikon verejnej dopravy – celkovo 28 osobných vlakov meškalo 638 min., 8 nákladných vlakov celkovo 1 400 min.

11. 1. 2011 – porucha TV Bratislava Rača – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj v trvaní  7:18 hod., meškalo 22 osobných vlakov celkovo 540 min.

25. 5. 2011 – Odbočka  Močiar – Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj – v trvaní 16:08 hod. meškalo 13 osobných vlakov celkovo 91 min.

19. 7. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 8:28 hod., meškalo 55 osobných vlakov celkovo 2 309 min.

22. 8. 2011 – Bratislava hl. st. – v trvaní 5:34 hod., meškalo 38 vlakov celkovo 1 379 min.

23. 8. 2011 – Bratislava hl. st. – Rača – v trvaní 5:04 hod., meškalo 8 vlakov celkovo 100 min. 

12. 1. 2012 –  Bratislava hl. st. – v trvaní 3:40 hod., meškalo 20 vlakov celkovo 450 min.

You may also like...