Rekonštrukcia železničnej stanice Košice

Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice bola podpísaná vo februári 2011, následne sa pripravovala dokumentácia pre stavebné povolenie a územné rozhodnutie, projekty úprav prevádzkových priestorov (vo výškovej budove, v budove ŽSR na Masarykovej) a upravovala sa štúdia budúceho stavu.

Po vydaní stavebných povolení boli realizované úpravy (nová elektroinštalácia, nové podlahy, maľby, nové zariadenia hygieny):

  • vo výškovej budove (šatne vlakových čiat, šatne pre výpravcov, kancelárie komanda…),
  • a v budove na Masarykovej ulici.

Do týchto upravených priestorov boli dočasne presťahované zložky ŽSR a ZSSK.

Po uvoľnení priestorov október/november 2011 sa v prijímacej budove začali prípravné práce na vykonanie búracích prác. V decembri 2011 začali búracie práce v prijímacej budove, ktorých cieľom je zistenie technického stavu konštrukcie budovy. Zároveň sa pokračuje v príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčasnosti sú v prijímacej hale vytvorené koridory pre cestujúcich a za týmito koridormi prebiehajú búracie práce.

Cestujúci sú obmedzení len v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky ŽST Košice. Doteraz sa do rekonštrukcie prevádzkových priestorov investovalo 113 048,04 EUR. Stavba je rozdelená na 3 etapy, skončiť by mala 26 mesiacov po začatí prác.

Zmluva je podpísaná na sumu 2 800 000 EUR. Celá investícia do rekonštrukcie ŽST Košice je z externého zdroja – prostriedky poskytuje súkromný partner, pričom vložené investície sa stávajú majetkom štátu v správe ŽSR.  ŽSR vstupujú do tohto projektu bez vynaloženia finančných prostriedkov, ale formou poskytnutia užívacích práv investorovi ku komerčným nebytovým priestorom v stanici na dobu určitú.

Druhá etapa revitalizácie staničnej budovy ŽST Košice zahŕňa priestory vstupnej haly 1, 2 a 3 nadzemného podlažia, mimo  priestorov zákazníckeho centra, ktoré už boli rekonštruované.

V tretej etape bude realizovaná nadstavba a prístavba ŽST Košice. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať komplexnú modernizáciu priestorov (od výmeny elektroinštalácie, ústredného vykurovania, vzduchotechniky, zdravo technických inštalácií, presklenia, strešnej krytiny, schodiska až po opravu fasády a iné stavebné práce).

You may also like...