Revitalizácia železníc prináša prvé výsledky, Cargo je v prevádzkovom zisku

Situácia v ZSSK CARGO po nástupe súčasného manažmentu v októbri 2010 bola kritická. Spoločnosť sa rútila do bankrotu, obrovský dlh sa každý mesiac prehlboval. Hrozilo, že v prípade bankrotu prídu o prácu všetci zamestnanci. Vďaka ozdravným krokom, ktoré podniklo ministerstvo dopravy s vedením ZSSK CARGO, je situácia vo firme stabilizovaná, no nie vyriešená. Prvým ovocím revitalizácie je prevádzkový zisk z 1. štvrťroka 2011, ktorý firma dosiahla prvýkrát od roku 2008. Okrem iného aj preto, že sa jej podarilo znížiť náklady o 36 mil. EUR. To vystačí na štyri mzdy každému zamestnancovi. Ozdravný proces však musí pokračovať aj ďalej. Cargo je totiž medziročne stále v strate a čakajú ho ešte ťažké kroky.

„Ak sme chceli zamestnancom vyplatiť mzdy a zároveň ochrániť Cargo pred veriteľmi, mali sme na výber dve možnosti. Buď naďalej zadlžovať štát a naliať do firmy ďalšie milióny alebo pristúpiť k ťažkým, no potrebným krokom. Rozhodli sme sa pre ťažšiu cestu a dnes vidíme prvé výsledky – Cargo stojí na vlastných nohách,“ povedal 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Figeľ. Dodal, že pre záchranu firmy je nevyhnutné pokračovať v ozdravnom procese, čo si vyžiada ďalšie ťažké rozhodnutia.

Úspory pokryjú platy na 4 mesiace

Nové vedenie ZSSK CARGO prijalo od svojho nástupu v minulom roku opatrenia, ktoré spoločnosti ušetrili už približne 36 mil. EUR. To pokryje celé mzdové náklady Carga na štyri mesiace. Veľké úspory sa podarilo dosiahnuť najmä dôsledným uplatňovaním elektronických aukcií (viac ako 2,2 mil. EUR), zvýšením využívania vlastných opravárenských kapacít pri revíziách nákladných vozňov (13,2 mil. EUR) alebo obmedzením investícií do nákladných vozňov v objeme viac ako 10 mil. EUR.

Tým sa však naša snaha nekončí, práve naopak. Cargo sme postavili na nohy, no čaká nás veľmi veľa tvrdej práca a šetrenia, aby sme ho na nich udržali aj naďalej,“ povedal Ján Figeľ. Štátne akciové spoločnosti podľa neho budú správne fungovať len s odborným riadením, primeraným počtom zamestnancov, no najmä efektívnym a transparentným procesom nakladania so štátnymi prostriedkami. „Cargo je na dobrej ceste sa takouto spoločnosťou stať, musí však pokračovať v reformách a ozdravnom procese,“ dodal minister Figeľ. Cargo eviduje k 30.4.2011 dlh voči ŽSR 100 mil. EUR, štátu 166 mil. EUR a bankám 218 mil. EUR.

Pomohlo zníženie poplatkov aj efektívnejšie riadenie

Jedným z najdôležitejších reformných krokov bolo zníženie spoplatnenia železničnej dopravnej cesty (ŽDC) od 1.1. 2011. Medziročne až o 56 %. „Zmenou výšky poplatku sa nastolila cena porovnateľná s okolitými krajinami, čo umožňuje pritiahnuť na slovenské železnice tranzitné prepravy, ktoré vzhľadom na výšku poplatku do roku 2011 boli postupne odkláňané mimo územie Slovenska. Je to však dlhodobejší proces, ktorý sa neprejaví okamžite,“ zhodnotil vývoj predseda Predstavenstva ZSSK CARGO, Pavol Ďuriník.

Problémom Carga je organizačná štruktúra, ktorá prechádza analýzami a následne zmenami. V prvom kvartáli znížila spoločnosť stav zamestnancov o 300, väčšina z nich z nadbytočnej administratívy. V rámci pomoci im Cargo zo sociálneho programu vyplatilo 319 tis. EUR. „Dôležitým krokom je aj odstraňovanie prebytočných riadiacich a manažérskych miest. Od začiatku roka skončilo pracovný pomer 28 riaditeľov a manažérov a zrušené boli aj dve miesta v predstavenstve. V roku 2011 plánujeme týmto spôsobom ušetriť 582 tis. EUR.“ zhodnotil kroky Pavol Ďuriník. So zamestnancami sa vedenie Carga stretáva na pravidelných workshopoch, a tí oceňujú snahu hovoriť otvorene o potrebných krokoch.

Zmeny musia pokračovať

Cargo sa momentálne snaží zvyšovať prepravu dreva či stavebnín po slovenskej železnici a tak zvyšovať svoje výkony a príjmy. „Stále však pociťujeme silnú konkurenciu zo strany cestných dopravcov, ktorí majú výhodnejšie ceny vďaka nízkemu rozsahu spoplatnených ciest na Slovensku. Železnica je naopak spoplatnená na 100 percent,“ dodáva Pavol Ďuriník.

Cargo sa však musí vyrovnávať aj s problémami na svetových trhoch. „Naše tržby v apríli a máji poklesli, keďže ceny železnej rudy na svetovom trhu neúmerne vzrástli. Až 60% prepráv Carga je totiž realizovaných pre hutnícky priemysel, ktorý momentálne z dôvodu drahého železa výrazne znížil tovarové toky,“ vysvetľuje Ďuriník. Podľa neho bude hlavným cieľom Carga v blízkej dobe vrátiť na slovenské železnice hlavné európske prepravné prúdy.

You may also like...