ZSSK v strate, ale s lepším hospodárskym výsledkom

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) za prvých deväť mesiacov dosiahla stratu vo výške 14,1 mil.  EUR. V porovnaní s plánovanou stratou na obdobie 1 až 9/2012 vo výške 22,5 mil. EUR je dosiahnutý výsledok hospodárenia lepší o 8,4 mil. €. Hospodárenie spoločnosti pozitívne ovplyvnilo predovšetkým nižšie čerpanie nákladov, a to najmä na nakupované tovary a služby (trakčné zdroje, opravy a udržovanie dráhových vozidiel, ostatné nakupované služby).
ZSSK predpokladá, že v roku 2012 dosiahne výsledok hospodárenia maximálne na úrovni plánu schváleného akcionárom, ktorý zohľadňuje straty súvisiace s kúpou majetku od ZSSK Cargo a dereguláciu IC vlakov.
Návrh plánu na rok 2013 vyjadruje predovšetkým snahu spoločnosti významne medziročne znížiť stratu z hospodárenia. Kľúčové  úlohy pre celkový výsledok hospodárenia spoločnosti budú:

  • udržanie vybilancovaného hospodárenia zo Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri medziročne nezmenenej cenovej úrovni úhrady dopravných služieb vo verejnom záujme,
  • eliminácia straty z prepravy IC vlakov v maximálnom možnom rozsahu a
  • maximálne efektívne využívanie kapacít vlastných pracovísk technicko-hygienickej údržby a opravárenskej základe, ktorými ZSSK disponuje po kúpe od ZSSK CARGO.

Dosiahnutie týchto cieľov sa však nezaobíde bez významných reštrikčných opatrení v oblasti nákladov, zamestnanosti a vyžaduje si skvalitnenie služieb poskytovaných ZSSK.

You may also like...