Mazutka 555.3008 absolvovala technicko-bezpečnostnú skúšku

Dňa 30. októbra 2011 sa uskutočnila dlho očakávaná technicko-bezpečnostná skúška (TBS) parného rušňa 555.3008 a tendra 930.3020. Ten od roku 1999 opravovali dobrovoľníci z Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ.

Rušeň sa počas roka 2011 viackrát predstavil verejnosti v rámci areálu Železničného múzea Bratislava východ. Popri tom sa postupne overovala funkčnosť jednotlivých celkov rušňa, zistené nedostatky boli odstraňované a rušeň sa približoval k úplnému sprevádzkovaniu.

To bolo z úradného hľadiska zavŕšené absolvovaním spomínanej technicko-bezpečnostnej skúšky. Uskutočnila sa na trati Bratislava – Galanta a späť pod dohľadom skúšobného komisára Ing. Jiřího Kubáčka, CSc., pričom prvú časť rušeň absolvoval v postavení tendrom vpred. V stanici Galanta počas pobytu prebehla kontrola rušňa, doplnenie vody do tendra a rušeň sa dôkladne „premazal“.

Počas skúšky prebiehala súčasne aj kontrola rušňa z protipožiarneho hľadiska, aby v budúcnosti nemuseli byť za parnými vlakmi ťahanými rušňami vykurovanými mazutom alebo olejom vypravované aj požiarne vlaky.

Úspešným absolvovaním TBS sa rušeň zaradil ako nový prírastok do flotily prevádzkyschopných parných rušňov, ktoré budeme môcť vídať pri jazdách nostalgických vlakov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Odchod zo žst. Bratislava-Vajnory

Rušeň 555.3008 sa vzdaľuje od vajnorskej lávky smerom na Galantu

V čele požiarneho vlaku bol radený Pomaranč T 679.019

Počas pobytu v Sládkovičove

Pobyt v Galante umožnil dozbrojiť vodu z cisterny požiarneho vlaku stojaceho na vedľajšej koľaji

Pred návratom späť do Bratislave bolo potrebné domazať pojazd rušňa

V Galante sa vedľa seba ocitli rušne troch rozličných trakcií 

Dva dni po TBS-ke rušeň 555.3008 spolu s tendrom 930.3020 spokojne oddychoval na Rendezi

You may also like...