Správna rada ŽSR

Dňa 27. augusta 2012 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „správna rada“).

Požiadavkám vyhoveli nasledovní uchádzači v tomto poradí:

1. Ing. Jaroslav Mikla

2. Ing. Vladimír Ľupták

3. Ing. Martin Čatloš

4. Ing. Radovan Majerský, PhD.

5. doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

6. Mgr. Peter Dudáš.

Prví štyria najúspešnejší uchádzači boli ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vymenovaní do funkcií členov správnej rady dňom 1. septembra 2012.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.