Tatranské elektrické železnice čaká od 1. januára 2013 zmena

Železničná spoločnosť Slovensko od 1. januára 2013 opätovne zavedie samoobslužný výpravný systém (SVS) na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Ozubnicovej železnici (OŽ). Od januára zároveň bude tento tarifný systém používať jednotný názov Tatranské elektrické železnice (TEŽ). Vlaky nebudú sprevádzané vlakovým personálom. Cestujúci nastúpi do vlakov s už vopred zakúpeným cestovným lístkom, ktorý je  povinný bezprostredne po nástupe do vlaku označiť v označovači.

840.005_141209_plavec_carchye

Cestovný lístok si cestujúci zakúpi vo všetkých predajných miestach ZSSK v rámci Slovenska, v stacionárnych automatoch a u zmluvných predajcov. Cestovný lístok je možné kúpiť cez internet s 5 % zľavou. Výnimkou je tarifný bod Tatranský Lieskovec, kde bude zabezpečený doplnkový predaj cestovných lístkov rušňovodičom.

Zákazník bez platného cestovného lístka zaplatí okrem cestovného aj prirážku vyššiu (30 EUR).

Dôvodom zavedenia samoobslužného výpravného systému je jednotný systém vypravenia cestujúcich a zníženie finančných nákladov ZSSK.

mapa vysoke tatry

You may also like...