Tatravagónka uzavrela strategické partnerstvo

Tichvinský závod na výrobu vozňov a Tatravagónka a.s. (Slovensko) uzavreli dohodu o strategickom partnerstve v sfére vývoja, výroby a uplatňovania inovačných produktov železničného strojárstva. Dohoda bola podpísaná v rámci návštevy Slovenska delegáciou RŽD a.s. na čele s prezidentom V. Jakuninom.

Jedným z najvýznamnejších smerov spolupráce medzi spoločnosťami bude využívanie konštrukcie podvozka Barber S-2-R pre výrobu nových typov nákladných koľajových vozidiel v Tatravagónke a.s. pre Ruskú federáciu.

_MG_6898

Pripomenieme si, že Tatravagónka a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. V súčasnosti slovenská spoločnosť v rámci spoločných projektov s RŽD a.s., PGK a.s. a TransKontejner a.s. uskutočňuje vývoj nových nákladných vozňov – kĺbového plošinového vozňa, univerzálneho krytého vozňa a moderných typov kontajnerových plošinových vozňov. V budúcnosti sa plánuje organizácia ich sériovej výroby v Ruskej federácii.

Ďalším krokom Tatravagónky a.s. sa stala voľba podvozka Barber S-2-R, vyvinutého pre rozchod 1520 americkou spoločnosťou Standard Car Truck (korporácia Wabtec) pre svoje vozne. Pripomenieme si, že práva duševného vlastníctva na podvozok Barber S-2-R patria ruskej strane.

Podľa podpísaného dokumentu získa Tatravagónka a.s. oprávnenie na výrobu a vývoz podvozka Barber S-2-R a jeho komponentov na územie RF. V priebehu roka 2011 vyvinie slovenská strana vozne s podvozkami Barber S-2-R typov 18-9810, 18-9855 a začne ich výrobu.

Ako poznamenáva predseda predstavenstva Tatravagónky a.s. Alexej Beljajev „podvozok Barber bol zvolený hlavne pre technické charakteristiky, zodpovedajúce vysokej úrovni vozňov ponúkaných nami na trh“.

Podľa názoru predsedu rady riaditeľov Tichvinského závodu na výrobu vozňov Igora Cyplakova, „táto dohoda aj kvôli synergickému efektu umožní zvýšiť príťažlivosť nového štandardu pojazdu vozňov a získať podporu zo strany operátorov, výrobcov vozňov a Ruských železníc. Myslíme si, že Barber má na to všetky šance“.

_MG_7112

Minister dopravy – Figeľ, Prezident ruských železníc – Jakunin, Predseda predstavenstva Tatravagónky – Beljajev

Výsledky rusko-slovenskej spolupráce v podobe prvého uceleného vlaku kontajnerových 90 stopových vagónov z celkového kontraktačného objemu 300 ks, vyrobených pre Transkontajner spoločnosťou Tatravagónka, budú oficiálne odovzdané za účasti ministra dopravy Slovenskej republiky Jána Figeľa, prezidenta ruských železníc Vladimíra Jakunina a predsedu predstavenstva Tatravagónky Alexeja Beljajeva, 21. januára 2011 z terminálu kombinovanej dopravy v Dobrej pri Čiernej nad Tisou.

Pri tejto príležitosti bola podpísaná zmluva medzi spoločnosťou OOO Integrirovannaya Vagonostroitelnaya Kompaniya a spoločnosťou Tatravagónka a. s. o nadobudnutí 50% balíka akcií spoločnosti OAO Transportnoje Mashinostroenie – Transmash, Engels. Na základe dohody oboch zmluvných strán nebude výška transakcie zverejnená. Zmluvné strany vyjadrujú touto dohodou spoločný zámer využiť výrobné kapacity Transportnoje Mashinostroenie a.s., Engels pre produkciu novej generácie plošinových vagónov so zlepšenými jazdnými vlastnosťami, ktoré budú určené pre trh s rozchodom 1520 mm.

You may also like...