Tiché a bezpečné zóny

 

Vyspelé európske železničné spoločnosti ponúkajú svojim zákazníkom, okrem bežnej prepravy vlakom, rôzne služby s pridanou hodnotou. Medzi takéto služby patria tiché zóny vo vozňoch a bezpečné zóny vo vlakoch.

S účinnosťou od 1. júna 2011 zaviedla ZSSK tieto služby vo vybraných vlakoch aj pre svojich cestujúcich.

Preprava vo vozňoch so zavedenou tichou zónou

Cieľom zavedenia tzv. tichých zón je zabezpečiť pre zákazníkov, ktorým prekáža akýkoľvek hluk, možnosť cestovania bez rušivých faktorov. Tiché zóny ZSSK prevádzkuje len vo vlakoch kategórie IC na trase Košice – Bratislava a späť vo vybraných vozňoch 1. a 2. vozňovej triedy.
Miestenku do vozňov s tichou zónou si cestujúci môže zakúpiť len cieleným výberom rezervácie na tieto miesta.

V tichej zóne je zakázaná preprava detí do dovŕšenia 15. roku veku, hlasná vzájomná komunikácia a používanie prenosných prehrávačov hudby a videa. Používanie mobilných telefónov je možné len v tichom režime a bez hovoru, prenosné počítače musia mať vypnuté reproduktory a rôzne zvukové signalizácie. Vlakový rozhlas v príslušnom vozni s tichou zónou je vypnutý.

Vlaky s tichou zónou: IC 500, 501, 502, 503, 504, 505, 511 a 1506.

Preprava vo vozňoch so zavedenou bezpečnou zónou

ZSSK aktívne pristupuje k riešeniu problematiky pocitu bezpečia zákazníkov vo vlakoch. Z tohto dôvodu zavádza vo vybraných vlakoch premávajúcich v rámci regionálnej a prímestskej dopravy predovšetkým vo večerných a nočných hodinách, vozne s bezpečnou zónou. Bezpečné zóny sú označené prenosným piktogramom.

Vo vozňoch s bezpečnou zónou dopravca garantuje:

  • prístup k informáciám – ako sa zachovať v prípade nebezpečenstva, telefónne čísla na políciu,
  • zvýšený dohľad vlakovým personálom,
  • zdroj intenzívnejšieho osvetlenia počas celej doby jazdy vlaku.

 

You may also like...