Veľká výmena skúseností železničných modelárov – program

Podujatie bude pozostávať z niekoľkých blokov workshopov, počas ktorých si účastníci sami vyberú modelárske témy.

Zoznam tém:

1. Modelárske kluby a občianske združenia – skúsenosti z fungovania klubov, prezentácia činnosti, spolupráca s ostatnými klubmi, možnosti financovania klubov. Téma je určená hlavne pre vedúce osobnosti z modelárskych klubov. Na workshope bude prítomný expert z oblasti vedenia občianskych združení.

2. Štandardy v železničnom modelárstve – aké existujú normy, mierky v železničnom modelárstve a pri stavbe modulov. Ako sa v nich orientovať, ako si vybrať tú správnu mierku. Výhody a nevýhody jednotlivých mierok.

3. Plánovanie modelovej železnice – aké sú možnosti pri plánovaní železnice, ako som to spravil ja, možnosti použitia softwéru pri plánovaní modelovej železnice.

4. Výrobcovia modelovej železnice – aký existujú výrobcovia, skúsenosti s nimi, ako sa orientovať na trhu modelov, ako funguje výroba modelov, odkaz pre výrobcov modelov.

5. Ako som začal s modelárstvom? – môj príbeh ako inšpirácia pre ostatných fanúšikov železnice, úskalia, úspechy, kde hľadať informácie, s kým sa poradiť

6. Výroba modelov lokomotív a ostatných hnacích vozidiel – ako postupovať pri výrobe modelu lokomotívy, aké sú možnosti použitých materiálov, na čo si dať pozor, ukážka vlastnoručne vyrobených modelov, na ktorých ste právom pyšní. Súťaž o najkrajší model.

7. Výroba modelov vagónov a nehnaných vozidiel – ako postupovať pri výrobe modelu vagóny, aké sú možnosti použitých materiálov a postupov, na čo si dať pozor, ukážka vlastnoručne vyrobených modelov, na ktorých ste právom pyšní. Súťaž o najkrajší model.

8. Výroba stromčekov – tvorivá dielňa – cieľom je naučiť sa vyrábať stromčeky vlastnoručne

9. Papierové modely – tvorivá dielňa a workshop pre papierových modelárov

10. Digitálne riadenie koľajiska – možnosti digitálneho riadenia, novinky v digitálnom ovládaní, problémy, s ktorými si neviem dať rady.

11. Analógové riadenie koľajiska – možnosti analógového riadenia, zlepšováky v ovládaní, problémy, s ktorými si neviem dať rady.

12. Fotografovanie železničných modelov – ako na to, na čo si dať pozor, základný rýchlokurz pre železničného fotografa a modelára v jednej osobe

13. Stavba koľajiska verzus stavba modulov – výhody/nevýhody, prečo som sa rozhodol ja, možnosti, tipy kde začať, akú normu si vybrať

14. Práca s leptom, odliatky, výroba vlastných doplnkov – ako postupovať pri práci s leptom, aké nástroje použiť, ako opracovať odliatok, možnosti vlastnej výroby doplnkov.

15. Čo nám v železničnom modelárstve chýba – odkaz pre výrobcov, predajcov, kluby – konštruktívna diskusia s cieľom zlepšiť podmienky pre železničné modelárstvo na Slovensku

16. Záhradná železnica – špecifiká jej stavby, možnosti, výrobcovia a všetko čo s nou súvisí

17. Elektronika na modelovom koľajisku – problém z tejto oblasti, s ktorou si neviem dať rady.

18. Vlastná téma – máš tému, ktorú by si chcel moderovať, alebo by si sa z nej chcel niečo dozvedieť a nenašiel si ju? Navrhni ju….

You may also like...