Vízia ZSSK do roku 2030

ZSSK v prítomnosti ministra dopravy Árpáda Érseka a predsedu predstavenstva správcu železničnej infraštruktúry ŽSR Martina Erdössyho diskutovali so zástupcami samosprávnych krajov o investíciách do regionálnej osobnej koľajovej  dopravy.

„Chceme, aby železničná doprava ostala kľúčovou dopravnou platformou mobility v regiónoch. Preto v nadchádzajúcich piatich rokoch chceme investovať viac ako 700 miliónov EUR do jej modernizácie,“povedal na stretnutí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Len rýchle, spoľahlivé a moderné vlaky pritiahnu cestujúcich na koľaje.“

Od roku 2008 ZSSK investovala do regionálnej dopravy viac ako 500 miliónov EUR. V nasledujúcich rokoch sú investície smerované najmä do nákupu ucelených vlakových súprav, do modernizácie vozňového parku a do budovania regionálnych prevádzkovo-údržbárskych centier.

„Okrem oku lahodiaceho nákupu nových vlakov musíme uvažovať aj o modernizácii nášho vozňového parku. Novinkou je, že to budeme robiť vo vlastnej réžii s našimi zamestnancami. Lepšie využijeme našich ľudí, ich schopnosti a zároveň ušetríme nemalé finančné prostriedky,“ hovorí člen predstavenstva ZSSK a obchodný riaditeľ Karol Martinček.

363_107 a 350_007

Významnou investíciou je tiež budovanie regionálnych prevádzkovo-údržbárskych centier, tie majú zlepšiť ekonomiku obehu rušňov a vozňov pri ich údržbe a menších opravách.

Patrik Horný, podpredseda predstavenstva ZSSK a riaditeľ úseku ekonomiky: „Železnica dnes tvrdo súťaží s cestnou dopravou, či už verejnou alebo individuálnou. Jej prirodzené a nespochybniteľné, že atribúty ako sú bezpečnosť či ekologickosť bežnému cestujúcemu nestačia. Musíme byť aj rýchli, spoľahliví a pohodlní. To sa bez investícii nedá. Sme radi, že sme v tomto našli s ministerstvom a ŽSR spoločnú reč.“

Árpád Érsek, minister dopravy: „Ja osobne som veľký fanúšik vlakovej dopravy. Je bezpečná, ekologická a pohodlná a v Európe sa stáva nosným systémom dopravy.  Preto ani my nemôžeme zastaviť tento vlak a robíme všetko pre to, aby sme postupne zmodernizovali všetky kľúčové trate na Slovensku.  Do roku 2023 máme možnosť využiť 1,4 miliardy z európskych financií, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc. Už dnes môžem povedať, že výsledkom bude ďalších 100 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí, po ktorých bude jazdiť ďalších 46 nových vlakových súprav.“

Martin Erdössy, predseda predstavenstva ŽSR: „Železničná sieť v rámci regiónov tu je, má svoj potenciál, v posledných rokoch  však investície smerovali predovšetkým do modernizácie na hlavnom ťahu Bratislava – Žilina. Vzhľadom na dopyt regiónov na rozvoj železnice na lokálnych tratiach musíme cielene investovať do regionálnej železničnej infraštruktúry. Aby železnica v menších mestách a obciach získala porovnateľnú pozíciu na priamy súboj s cestnou dopravou, aby ku kritériám bezpečnosti a plynulosti pribudla aj rýchlosť a spoľahlivosť. Predpokladom realizácie týchto zámerov je získanie investičných zdrojov a aktívny podiel VÚC na týchto zmenách.“

Prehľad plánovaných investícií ZSSK 2017-2022:

Košický samosprávny kraj
Modernizácia 47 rušňov regionálnej dopravy
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Košiciach

Prešovský samosprávny kraj
Obnova rušňov a dieselového rušňa pre populárnu tatranskú zubačku
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Humennom

Žilinský samosprávny kraj
Nákup 25 elektrických vlakových súprav
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Žiline

Banskobystrický samosprávny kraj
Nákup 21 dieselových vlakových súprav
Modernizácia 30 vozňov regionálnej dopravy
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne vo Zvolene

Trenčiansky samosprávny kraj
Nákup 4 dieselových koľajových vozidiel do regionálnej dopravy

Nitriansky samosprávny kraj
Nákup 10 dieselových vlakových súprav
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Nových Zámkoch

Trnavský samosprávny kraj
Nákup 15 dieselových vlakových súprav

Bratislavský samosprávny kraj
Nákup 10 dieselových vlakových súprav
Vybudovanie prevádzkovo-údržbárskej základne v Bratislave

https://www.youtube.com/watch?v=VEGG-Ocf2CQ

You may also like...