Vybrané železničné stanice otvorené 24 hodín denne

Železnice Slovenskej republiky oznamujú, že na základe rozhodnutia vedenia ŽSR a po dohode s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, počnúc dňom od 31. januára 2012 budú vybrané železničné stanice na území Slovenska otvorené 24 hodín denne.


Pôjde o tieto železničné stanice:

Oblastné riaditeľstvo Trnava:
Bratislava hlavná stanica, Bratislava Nové mesto, Bratislava Petržalka, Bratislava Rača, Bratislava Vajnory, Devínska Nová Ves. Dunajská Streda, Galanta, Jablonica, Senica nad Myjavou, Kúty, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Nové Zámky, Nitra, Nové mesto nad Váhom, Prievidza, Štúrovo, Piešťany.

Oblastné riaditeľstvo Žilina:
Trenčín, Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín.

Oblastné riaditeľstvo Zvolen:

Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Levice, Fiľakovo, Brezno.

Oblastné riaditeľstvo Košice:

Košice, Haniska pri Košiciach, Michalovce, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Plešivec, Moldava nad Bodvou, Prešov a tiež stanice Štrba, Štrbské Pleso, Starý Smokovec.

Vedenie ŽSR tak rozhodlo po dôkladnom zvážení, vzhľadom na extrémne mrazivé počasie a s ohľadom na ochranu zdravia a života cestujúcej verejnosti. Opatrenie bude v platnosti až do odvolania, resp. až kým potrvajú extrémne mrazy.

ŽSR si je vedomé rizík, ktoré toto rozhodnutie prináša, predovšetkým v súvislosti s udržiavaním čistoty a verejného poriadku na železničných staniciach počas nepretržitej prevádzky.

Pre zachovanie čistoty a verejného poriadku, v záujme bezpečnosti občanov, bude ŽSR počas tohto obdobia úzko spolupracovať so Železničnou políciou, ako aj so samosprávami a mestskou políciou.

ŽSR zároveň vyzývajú všetkých občanov, aby boli počas tohto mimoriadneho opatrenia a v súvislosti s možnosťou využívať železničné stanice 24 hodín denne k sebe ohľaduplní, dodržiavali čistotu a poriadok.

You may also like...