Výluka na trati Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

V období od 5.11-5.12. 2012 bola realizovaná obnova koľaje v kilometri 23,086 -27,386 v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa vzhľadom na nevyhovujúci stav železničného zvršku a viaceré opakované technické poruchy (vybočenie koľaje).

Traťová rýchlosť na tomto úseku bola znížená na 50 km /hod. Použitý bol vyzískaný materiál zo stavby koridoru Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice.

730_605

Pokračovanie výluky je realizované z dôvodu dokončenia realizácie rekonštrukcie trate. Dozváranie koľajových polí sa nemohlo realizovať v zime vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky a  dodržanie technológie.

Ďalej sa realizujú tieto činnosti:

 • dosypanie štrkového lôžka
 • záverečná smerová a výšková úprava koľaje
 • úprava priekop a banketov
 • demontáž a montáž železničného priecestia na tomto úseku
 • výmena niektorých opotrebovaných a chybných podvalov, koľajníc a spojovacieho materiálu
 • súvislá výmena koľajníc v oblúkoch o malých polomeroch
 • zvarenia koľajníc
 • zváranie montážnych a zákerných zvarov v oblúkoch
 • montáž podvalových kotiev v oblúkoch malých polomerov

Výluka je realizovaná na základe rozkazu o výluke 35 dní  v čase od 7.30 hod do 16.20 hod. Rýchlosť  vlakov počas výluky je obmedzená na 30 km/hod

Plán výluky je rozdelený na viacero etáp:

 • 3.4.-12.4 2013
 • 15.4.-24.4.2013
 • 29.4.-3.5.2013
 • 14.5.-23.5.2013 záverečná fáza

Po skončení výluky bude zavedená traťová rýchlosť 80km/hod.

Počas výluky je zriadená náhradná autobusová doprava v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa.

You may also like...