Výluka na trati Varín – Vrútky je predĺžená do 31. augusta 2012

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že výluka na trati Varín – Vrútky, ktorá  bola plánovaná od  9. do 27. augusta, bude predĺžená do 31. augusta 2012.

Dôvodom je havarijný stav železničného mostu cez rieku Váh. Opravu mosta realizujú Železnice SR.

V dňoch 27. – 30. augusta 2012 nepretržité výluky
Vlaky, ktoré budú zmeškané:
a) na trati Vrútky – Varín:

 • vlak Os 7501 bude zmeškaný cca 13 min,
 • vlak Os 7835 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak Os 7834 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak R 441 bude zmeškaný cca 14 min,
 • vlak Os 7861 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak IC 502 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak Os 7836 bude zmeškaný cca 19 min,
 • vlak Os 7839 bude zmeškaný cca 15 min,
 • vlak R 602 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak Zr 1840 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak R 604 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak IC 505 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 605 bude zmeškaný cca 2 min,
 • vlak R 606 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak Zr 1843 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak R 607 bude zmeškaný cca 22 min,
 • vlak Zr 1842 bude zmeškaný cca 9 min,
 • vlak Os 7847 bude zmeškaný cca 7 min,
 • vlak IC 504 bude zmeškaný cca 9 min,
 • vlak Os 7806 bude zmeškaný cca 30 min,
 • vlak R 610 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak Zr 1844 bude zmeškaný cca 20 min,
 • vlak Os 7848 bude zmeškaný cca 12 min,
 • vlak Os 7849 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak Os 7851 bude zmeškaný cca 11 min,
 • vlak R 612 bude zmeškaný cca 18 min,
 • vlak IC 500 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 440 bude zmeškaný cca 7 min,

b) v železničnej stanici Vrútky mimoriadne zastaví:

 • vlak IC 502 z dôvodu uprednostnenia vlaku IC 501 a následného prestupu cestujúcich z vlaku Os 7836,
 • vlak IC 504 z dôvodu uprednostnenia vlakov IC 511 a Zr 1861 a následného prestupu cestujúcich z vlaku Os 7806.

c) zo železničnej  stanice Žilina bude vypravený vlak Ex 221 zmeškaný, cca o 16.50 h (zmeškaný 8 min), za  vlakom R 609.

d) v železničnej stanici Žilina:

 • vlak R 602 nečaká vlak Zr 1840,
 • vlak R 608 nečaká vlak Zr 1842,
 • vlak R 610 nečaká vlak Zr 1844.

Cestujúci z vlaku Zr 1840, ktorí cestujú v smere Bratislava, v ŽST Vrútky si prestúpia na vlak R 602 (v ŽST Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1840 a R 602).
Cestujúci z vlaku Zr 1842, ktorí cestujú v smere Bratislava, v ŽST Vrútky si prestúpia na vlak R 608 (v ŽST Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1842 a R 608).
Cestujúci z vlaku Zr 1844, ktorí cestujú v smere Bratislava, v ŽST Vrútky si prestúpia na vlak R 610 (v ŽST Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1844 a R 610).
Cestujúci z vlaku Os 7806, ktorí cestujú z ŽST Žilina vlakom IC 504 v smere Bratislava, v ŽST Vrútky si prestúpia na vlak IC 504 (v ŽST Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Os 7806 a IC 504); cestujúci s cestovným lístkom na vlak IC 504 budú na trati Vrútky – Žilina prepravení bez nároku na miesto.
Cestujúci z vlaku Os 7836, ktorí cestujú z ŽST Žilina vlakom IC 502 v smere Bratislava, v ŽST Vrútky si prestúpia na vlak IC 502 (v ŽST Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Os 7836 a IC 502); cestujúci s cestovným lístkom na vlak IC 502 budú na trati Vrútky – Žilina prepravení bez nároku na miesto.

Dňa 31. augusta 2012 výluka do 14.40 h
a)
 Na trati Vrútky – Varín:

 • vlak R 602 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak Zr 1840 bude zmeškaný cca 17 min,
 • vlak R 604 bude zmeškaný cca 8 min,
 • vlak IC 505 bude zmeškaný cca 4 min,
 • vlak R 605 bude zmeškaný cca 2 min,
 • vlak R 606 bude zmeškaný cca 10 min,
 • vlak Zr 1843 bude zmeškaný cca 12 min.

b) v železničnej stanici  Žilina vlak R 602 nečaká vlak Zr 1840

c) cestujúci z vlaku Zr 1840, ktorí cestujú v smere Bratislava, v stanici Vrútky si prestúpia na vlak R 602 (v stanici Žilina nie je prípoj medzi vlakmi Zr 1840 a R 602).

You may also like...