Výsledok výberového konania na členov Správnej rady Železníc SR

Dňa 22. novembra 2011 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky.

Na výberové konanie sa prihlásilo deväť uchádzačov, sedem sa výberového konania zúčastnilo. Požiadavkám vyhoveli:

  • Ing. Jozef Beliš,
  • Ing. Peter Guttman,
  • Ing. Peter Klinka a
  • JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

You may also like...