WiFi zóny na staniciach ŽSR

WiFi Košice
Počas rekonštrukcie boli vysielače presunuté na spodné poschodie do zákazníckeho centra. Pokrytý je vestibul pri pokladniach, poschodie nie je pokryté.
Budova bude po rekonštrukcii v dlhodobom prenájme, zatiaľ presne nevieme, či sa budú dať WiFi dať na pôvodné miesta.

WiFi Bratislava hlavná stanica
Pokrytý je vestibul pred pokladňami a čakáreň (nie sú pokryté kaviarne).

WiFi Bratislava Nové mesto
Pokrytý je vestibul pred pokladňami.

Vyťaženie:
Pre každú WiFi je 5 Mbit/s
Vyťaženie v špičke nepresahuje 2Mbit/s v priemere ani 200Kbit/s.

Najvyťaženejšia je Bratislava hlavná stanica.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.