Nevyužité železničné trate sa možno zmenia na cyklotrasy

Desiatky tratí na Slovensku železnice nevyužívajú, napriek tomu vynakladajú nemalé finančné prostriedky na ich údržbu. Príkladom je aj trasa Piešťany – Vrbové, kde už niekoľko desaťročí nejazdí osobná doprava.


Zdroj: TA3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.