Železnice zelektrifikujú trať Leopoldov – Nitra – Šurany

Na železničných staniciach chcú spraviť najnutnejšie úpravy. Patrí medzi ne bezbariérovosť a prestrešenie niektorých nástupíšť.

Železnice Slovenskej republiky už vybrali firmu, ktorá vypracuje technicko-ekonomickú štúdiu pre Elektrifikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov – Nitra – Šurany. Zabezpečí aj posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie.

757_005 a 350_019

Čítajte viac na tejto adrese.

You may also like...