Aktuálna štatistika počtu priecestí

K termínu 30.6.2012  ŽSR evidujú celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky 2 180. Z toho je 1 080 priecestí nezabezpečených,  1 057 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením a 43 trvale zamknutých*. 

Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií:

  • priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie)                             67
  • priecestia zabezpečené mechanickými závorami (so svetelnou signalizáciou)                              3
  • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami                                          518
  • priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor                                               469


*Pozn.:
Do celkového počtu zabezpečených priecestí rátame 43 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.

V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 59 priechodov pre chodcov, z toho je 41 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.

Počet nezabezpečených priecestí klesol za toto obdobie (od 31. 12. 2011 do 30. 6. 2012) o 46 priecestí z 1 126 na 1 080.

V najbližšom období sa predpokladá ďalšie rušenie priecestí na základe vydaných  rozhodnutí  ÚRŽD.

You may also like...